Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska projekt om mänskliga rättigheter

Skapad 2020-04-19 14:54 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 3 Svenska
I detta arbete kommer du få ta del av olika svenska texter som på olika sätt lyfter upp om mänskliga rättigheter och begreppen fattigdom och utsatthet. Där du kommer få svar på frågor som: Vad betyder begreppen fattigdom och utsatthet? Syftet med projektet är också stimulera ditt intresse för läsning och skrivning.

Innehåll

Innehåll

Tidsperiod

 Vecka 17- 20 

Förmågor

 • Kommunikationsförmågan 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 Mål

 

* Du kommer få träna på att uttrycka dina tankar, känslor och åsikter både muntligt och skriftligt.

* Du kommer få träna på din förmåga att leva dig in i andra människors situation 

* Du kommer få lära dig vad begreppen fattigdom och utsatthet innebär

* Du kommer få träna på att ta ställningstagande som grundar sig på kunskaper om mänskliga rättigheter

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 

Formativ

Du kommer bedömas kontinuerligt både på det du muntlig presenterar och det du skriftligt lämnar in. 

Summantiv

Du kommer i slutet av arbetet få en helhetsbedömning på arbetet. 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Du kommer få: 

- se en film som tar upp mänskliga rättigheter 

- diskutera vad filmen/berättelsen/berättelserna handlar om på olika sätt genom både EPA och sokratiska samtal

- förutse vad en berättelse handlar om

- få ta del av olika tankestopp, där du kommer få en fördjupad kunskap om vad berättelsen handlar om

- få arbeta både enskilt, par och i grupp 

- få skrivuppgifter där du kommer få bearbeta texten utifrån kamratrespons

Uppgifter

 • Uppgift 1 - film om unicef arbete mot fattigdom

 • Uppgift 2 - Vem är författaren?

 • Uppgift 3: Förutse handlingen

 • Några ords betydelse

 • Uppgift 4: Tankestopp i texten

 • Uppgift 5: Efter läsningen - sokratiskt samtal

 • Uppgift 6: Text till textkopplingar

 • Uppgift 7: Skrivuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: