Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren

Skapad 2020-04-19 21:06 i Stenmoskolan Huddinge
Nu ska du få lära dig mer om årstiden våren.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Våren Man säger att naturen vaknar när våren kommer. Många människor säger också att de "vaknar upp" efter vintern. Varför tror du att man säger så?

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vad ska jag lära mig?

Jag ska lära mig:

 • beskriva vad som händer i naturen när det blir vår och kunna ge exempel på vårtecken.
 • några vårblommor
 • blommans delar och vilken funktion de har
 • några insekter och hur deras livscykler ser ut

 

Hur ska jag lära mig?

Jag ska lära mig genom att:

 • titta på filmer och läsa enkla faktatexter.
 • göra enkla obeservationer i närmiljön och observera vårtecken
 • dokumentera der jag ser med hjälp av iPad
 • lyssna på när läraren berättar.
 • läsa och skriva enkla texter.
 • göra något pyssel.

Hur ska jag visa vad jag lärt mig?

Jag ska visa vad jag lärt mig genom att:

 • göra enkla dokumentationer - skriva, rita, och berätta 
 • muntligt berätta vad jag lärt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: