Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No - Djurs livscykler

Skapad 2020-04-19 21:30 i Hagalundskolan Särskola Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 1 – 5 Naturorienterande ämnen
Eleverna kommer att undersöka hur livscykler ser ut för olika djur. Vi kommer att följa hönans, grodans samt fjärilens utveckling på nära håll. Detta för att se hur djur fortplantar sig samt vad som händer i de olika stadierna.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • Fortplantning hos olika djur
 • Undersöka hur livscykler ser ut hos olika djur
 • Överlevnadsstrategier hos djur

Undervisning och arbetsformer:

 • enskilt och i grupp
 • diskussioner
 • arbetsblad
 • pedagogiska program
 • fältstudier
 • experiment

Bedömning - vad och hur

Vad

Följande kommer att bedömas:

 • Din förmåga att föra en dialog om olika djurs livscykler
 • Din förmåga att resonera på ett enkelt sätt kring hur olika livscykler ser ut för olika djur
 • Vi lyssnar på dig när du samtalar och resonerar kring vad du har lärt dig.
 • Vi granskar dina arbeten.
 • Vi bedömer dina prestationer under lektionen

 

Begrepp:

Begrepp som du ska känna till:

 • höna
 • tupp
 • kyckling
 • ägg
 • spermier
 • äggläggning
 • kläckning
 • ruva
 • värpa
 • rede
 • groda
 • yttre befruktning
 • grodrom
 • embryo
 • grodyngel
 • fjäril
 • larv
 • puppa
 • inre befruktning

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  1-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  1-6
 • Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
  NO  1-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: