Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig berättande av en bok

Skapad 2020-04-19 21:24 i CFL - Centrum för flerspråkigt lärande Härryda
Här har jag genomfört en pedagogisk planering om muntlig berättande av en bok åt mina elever i årskurs 7-9.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pedagogisk planering för muntligt berättande av en bok

Innehåll

Vecka 17 jag berättar för elever vilka kunskapsmålen de ska uppnå för att klara den här kursmomenten.
Jag berättar för eleverna att de ska låna boken från biblioteket under vecka 17, 18, och 19. Sedan delar jag analysfrågor om den boken för att ge dem en struktur hur man antecknar det viktigaste i boken. Dessa frågor hjälper eleverna att diskutera kring centrala innehållet i boken.
Eleverna läsa klart boken inför vecka 19och förklarar den muntliga uppgiften som eleverna ska ha vecka 20.
Vecka 19 eleverna fick genomföra sina muntliga berättande.- Eleven kan göra sammanfattning av boken och kommentera centrala delar med koppling till tidsaspekter. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra 5 underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken . Eleven kan samtala och diskutera om boken.yySyfte
Förmågorna i de långsiktiga målen (Lgr 11)
Genom undervisningen i dari ska eleverna få möjlighet att utveckla sin förmåga att
Förmågorna i de långsiktiga målen (Lgr 11)
Genom undervisningen i dari ska eleverna få möjlighet att utveckla sin förmåga att
Förmågorna i de långsiktiga målen (Lgr 11)
Genom undervisningen i dari ska eleverna få möjlighet att utveckla sin förmåga att
Förmågorna i de långsiktiga målen (Lgr 11)
Genom undervisningen i dari ska eleverna få möjlighet att utveckla sin förmåga att
Förmågorna i de långsiktiga målen (Lgr 11)
Genom undervisningen i dari ska eleverna få möjlighet att utveckla sin förmåga att
Förmågorna i de långsiktiga målen (Lgr 11)
Genom undervisningen i dari ska eleverna få möjlighet att utveckla sin förmåga attSyfte
Förmågorna i de långsiktiga målen (Lgr 11)
Genom undervisningen i dari ska eleverna få möjlighet att utveckla sin förmåga attSyfte
Förmågorna i de långsiktiga målen (Lgr 11)
Genom undervisningen i dari ska eleverna få möjlighet att utveckla sin förmåga attSyfte
Förmågorna i de långsiktiga målen (Lgr 11)
Genom undervisningen i dari ska eleverna få möjlighet att utveckla sin förmåga att

Uppgifter

 • Uppgiften och instruktioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Ml  E 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 9
 • Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  E 9
 • Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Ml  C 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  C 9
 • Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  C 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
  Ml  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  C 9
 • Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Ml  A 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  A 9
 • Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  A 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
  Ml  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  A 9

Matriser

Ml
Muntlig berättande av en bok

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kontakt med åhörarna
Eleven redovisar.
Eleven redovisar. Eleven har kontakt med åhörarna
Eleven framträder engagerat och har god kontakt med åhörarna.
Trovärdighet
Eleven uttalar sig utan allt för stor tveksamhet
Eleven har argument för sin ståndpunkt
Eleven har goda argument för sin ståndpunkt och/ eller diskuterar med olika argument.
Struktur och innehåll
Presentationen har i huvudsak fungerandestruktur och innehåll
Presentationen har en relativt väl fungerande struktur och innehåll. Det finns en röd tråd i presentationen
Presentationen har en väl fungerande struktur och innehåll. Det finns en tydlig röd tråd i presentationen
Syfte, mottagare och sammanhang
Presentationen har enviss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Presentationen har enviss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Presentationen har en god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.Presentationen är sammanhängande
Hjälpmedel
Eleven använder hjälpmedel vid planerande och genomförande av presentationen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: