Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi- Liv

Skapad 2020-04-19 21:59 i Tiundaskolan Uppsala
Ett arbete om energi och hållbar utveckling för vår miljö och vårt klimat.
Grundskola 4 – 5 Biologi
Detta är ett mindre arbetsområde om liv.

Innehåll

Syftet med detta arbetsområde är:

Att få kännedom om livet på jorden och om skillnader mellan djurens celler och växters celler.

Att få kännedom om Carl von Linne.

Att få kännedom om livsformers olika indelningar.

Det betyder att du ska kunna

 • Förstå vad relevanta begrepp betyder.
 • Veta skillnaderna på djur och växters celler.
 • Veta vem Cal von Linne är.
 • Förstå hur livet på jorden är indelade.

 

Begrepp som vi kommer att använda oss av:

 • Organismer
 • Djurcell
 • Växtcell
 • Familj
 • Släkt
 • Art
 • Domäner
 • Riken 

 

För att nå kunskaperna ska vi

 • Ha gemensamma genomgångar och övningar i klassen.
 • Ha gemensamma diskussioner. 
 • Läsa faktatexter samt kolla på faktafilm. 

Bedömning

 • Jag kommer att bedöma dig genom de samtal och diskussioner vi har i klassen.
 • Du kommer bli bedömd på ett skriftligt eller muntligt kunskapstest. 

Uppgifter

 • Litet förhör i Biologi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi - Liv

Förmågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Kan samtala och diskutera genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
Kan samtala och diskutera genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Kan samtala och diskutera genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Resonera
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Biologiska begrepp
Kan till viss del använda korrekta begrepp
Kan relativt bra använda korrekta begrepp
Har god förmåga att använda korrekta begrepp
Naturvetenskaplig information
Kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och för att skapa texter med viss anpassning till sammanhanget.
Kan använda naturvetenskaplig informationen i diskussioner och för att skapa texter med relativt god anpassning till sammanhanget.
Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter med god anpassning till sammanhanget.
Förhör
Du har relativt godtagbara kunskaper från arbetsområdet.
Du har godtagbara kunskaper från arbetsområdet.
Du har mer än godtagbara kunskaper från arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: