Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och statistik åk 7b

Skapad 2020-04-20 08:52 i Gullstensskolan yngre Gullspång
Grundskola 7 Matematik
Du ska lära dig att tolka diagram samt genomföra, dokumentera och utvärdera undersökningar av olika slag.

Innehåll

Sannolikhet och statistik, kap 5

Detta ska du bli bättre på (Förmågor du kommer utveckla)

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·       föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Vad kommer att bedömas? (Bedömning)

·       Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·       Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·       Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Hur kommer vi att jobba? (Arbetssätt)

·       Vi kommer att ha genomgångar (lärarledda och filmer) och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

·       Vi kommer att använda oss av digitala sidor så som elevspel.se, Google kalkyl, studi.se

Så här kommer bedömningarna att gå till. (Bedömningsunderlag)

1.     Statistikuppgift (inlämningsuppgift)

2.    Redovisning av uppgift (muntligt i liten grupp)

 

Detta handlar lektionerna om (Centralt innehåll)
Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg.
Hur lägesmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Begrepp
Se sidan 221 i grundboken

 

Veckoplanering (med reservation för förändringar)

v. 

Måndag 50 min 

Tisdag 70 min 

Onsdag 50 min 

Torsdag 60 min

16

Genomgång 5.1
Planering
Räkna s.225-227

 Studi: Slump och sannolikhe

 

Räkna s. 225-227

Begreppslista


Film: Kalkyl

 

Genomgång 5.2

Räkna s. 230-232

17

Räkna s. 230-232

 

Genomgång 5.3
Räkna s. 236-238

 

Räkna s. 236-238

Genomgång 5.4

Räkna s. 241-243

18

Räkna s. 241-243

 

Räkna s. 241-243

 

Genomgång 5.5

Räkna s. 247-249

Vikarie

Räkna s. 247-249

19

Räkna s. 247-249

Aktivitet med tärning s. 244

Studi:Kalkylblad

Studi: Bedömning av statistik 2-filmer

 Träna på Kalkyl

K-dag

Lov

20

Träna på Kalkyl

Egen undersökning

 

Egen undersökning

 

Egen undersökning

 

21

Egen undersökning

 

Redovisning i smågrupper med feedback

Inlämning av undersökning.

Problemlösning Repetition

Problemlösning Repetition

22

Problemlösning Repetition

Omprov/Test

Problemlösning Repetition

Problemlösning Repetition

 

23

Problemlösning Repetition

 

Problemlösning Repetition

 

Problemlösning Repetition

 

Klassens dag

 

 

 

 

Matriser

Ma
Samband och förändring åk 7

Rubrik 1

På väg
E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet och statistik med tillfredsställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet och statistik med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet och statistik med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då olika diagram och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då olika diagram och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då olika diagram och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: