Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap

Skapad 2020-04-20 09:17 i Edsbro förskola Norrtälje
Förskola
Hur och vad kan väcka barnens naturintresse?

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

 

Generativ fråga: 

Syfte: eftersom vi till stor del är utomhus på grund av rådande omständigheter (Corona) tänker vi utforskar naturen.

 

 

Mål ur Lpfö 18:

2:2- 20Förståelse för samband i naturen och för naturens kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 2:2- 3 Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Barnens intressen, initiativ och behov: Barnen är intresserade av det mesta som rör uteaktiviteter, tex att plocka blommor, myrstacken, fjärilarna, fåglarna mm.

 

Specifika mål

 

Förståelse: Barnens förförståelse kontrolleras ex kottar eller fåglar el något annat.

 

Förmågor: Lyssna, nyfiken, lust att lära, ny kunskap och att ha roligt.

 

Begrepp: Fåglar, myror, blommor etc.

 

 

 

Arbetslagets förhållningssätt: Vi jobbar lågaffektivt med scaffolding bemötande. dela barnen i mindre grupper. Alla barn kommer till tals.

Vetenskaplig grund: Vi pratar ihop oss om vad vi vill lära barnen i personalgruppen.

 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet: Inventera bland personalen vad vi kan om naturen och vad vad vi behöver ta in för ny kunskap.

 

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

 

Kriterier: 

 

Utvärderingssätt:

 

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

 

Aktiviteter: Vi samlar ihop en del material från naturen i tex en väska eller korg och undersöker vad barnen kan om de olika föremålen.

 

 

Formativ uppföljning: Vi följer barnens intressen.

 

Lärmiljö: Delar barnen i mindre grupper och har den största delen av lärandet utomhus och viss dokumentation kommer att avspegla sig inomhus.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: