Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknisk innovation åk 6

Skapad 2020-04-20 09:52 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Argumenterande text om en teknisk innovation
Grundskola 6 Teknik Svenska
Beskrivande & argumenterande text om en teknisk innovation

Innehåll

Vilket hjälpmedel saknar du i din vardag? Finns det någonting som du känner att du kan förbättra?
Här är din chans att utveckla en teknisk produkt.

Du ska skriva en argumenterande & beskrivande text om en teknisk produkt eller lösning. Du kan uppfinna något helt nytt och unikt eller välja att utveckla någonting som redan finns.

Du behöver ha med:

1 - kom på en algoritmisk produkt som du tycker behövs idag eller framtiden. 

2 - beskrivande text. Beskriv på vilket sätt din produkt är inspirerad av något som finns idag. På vilket sätt är den programmerad? Alltså vilka instruktioner följer den och vilka beslut fattar den steg för steg? 

3 - en argumenterande text.

Hur påverkar din produkt/lösning individen, samhället eller miljön? 

Varför är din produkt/lösning bra?

Vad har din produkt/lösning för nackdelar? Skriv ett motargument som du bemöter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: