Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal och stora tal

Skapad 2020-04-20 10:51 i Trönninge skola Varberg
Grundskola 5 Matematik
I det här arbetsområdet ska vi gå från bråk till decimaltal. Vi kommer även att arbeta med stora tal upp till hundra miljoner och avrunda dessa.

Innehåll

Innehåll;

 • sambandet mellan bråk och decimaltal
 • hur man skriver, tolkar och läser tiondelar och hundradelar i decimaltal
 • begrepp; talsorter, heltal och decimaler
 • skriva decimaltal i utvecklad form
 • skriva tusendelar som decimaltal
 • storleksordna, använda jämförelsetecken
 • nollans betydelse i slutet av decimaltal
 • huvudräkningsmetod för addition och subtraktion med decimaltal
 • addition- och subtraktionsalgoritm med decimaltal
 • avrunda decimaltal
 • multiplikation med ett decimaltal och ett naturligt tal, mha huvudräkning och uppställning
 • division av ett decimaltal och ett naturligt tal, med kort division
 • huvudräkning i multiplikation och division med ett decimaltal och ett av talen 10, 100, 1000 (problemlösning)
 • utvidgning av talområdet till hundra miljoner (uppfatta tal som grupper med tre siffror)
 • avrunda stora tal, skriva miljoner som decimaltal

 

Kunskapskrav;

 • växlar mellan decimalform och bråkform
 • visar, använder och uttrycker kunskaper om att samma tal kan uttryckas på olika sätt i decimalform och bråkform
 • förstå positionssystemet och att siffrans placering avgör värdet
 • tolkar, säger och skriver tal i decimalform
 • reflekterar över och bedömer resultatets rimlighet vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftliga metoder, beräkningar i vardagliga situationer
 • använder flera fungerande metoder för att utföra beräkningar med natjurliga tal och enkla tal i decimalform vid huvudräkning och överslagsräkning
 • använder likhetstecknet och ungefär lika med korrekt vid beräkningar
 • utför multiplikation och division med 10, 100, 1000
 • tolkar, säger och skriver stora tal
 • förstår siffrors platsvärde i tiobassystemet

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: