Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fornhistoria i vår närhet

Skapad 2020-04-20 11:50 i Vessigebroskolan Falkenberg
Vi kommer att lära om hur de första människorna i Ätradalen levde och tänkte i temat "Fornhistoria i vår närhet":
Grundskola 3 SO (år 1-3)
I det här temat kommer vi att resa tillbaka till Forntiden och du kommer tillsammans med dina kamrater att ta reda på hur de första människorna levde.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska kunna berätta om hur de första människorna i Ätradalen levde och tänkte. Du ska också känna till tidslinjer och tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Du ska förstå att det har funnits stenålders-, bronsålders- och järnålders-människor i Vessigebro. Du ska förstå att människors livsvillkor förändras. Du ska kunna samarbeta genom  att lyssna och själv komma med egna förslag i ett grupparbete om de första människorna. Vi kommer att läsa Folke och Stenålders-Ögla, Folke på äventyr i Bronsåldern, Folke och järnsmedens dotter samt olika historiska faktaböcker som du sedan ska återberätta och bearbeta både muntligt och skriftligt. Du ska också visa vad du har lärt dig från böckerna genom att beskriva det muntligt och skriftligt.

Bedömning - vad och hur

Detta kommer att bedömas i SO:

Hur du använder nya ord och begrepp i temat.
Hur du berättar om de första människorna i Ätradalen när du skriver din berättelse.
På vilket sätt du jämför stenålders-, bronsålders och järnålders-människors liv med ditt eget liv i samtal om läsläxan.
Dina kunskaper om stenåldern, bronsåldern och järnåldern genom att du berättar vad som är speciellt för varje tidsålder.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:
Vi börjar med att alla får berätta om hur de tror att de första människorna levde.
Barnens tankar jämförs med den fakta som dyker upp i böcker och filmer.
Du ska få skriva en berättelse ev "Storyline" (en berättelse som skapas genom olika frågeställningar som ges till gruppen). Vi kommer att läsa tre böcker Folkeböcker som läsläxa. Vi kommer också att läsa flera faktatexter om hur livet på jorden uppstod och utvecklades samt se på filmer som förtydligar böckernas fakta. Vi ska gå ut och uppleva hur forntiden gett spår i vår natur.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: