Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika språkvariation

Skapad 2020-04-20 11:56 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Krönika språkvariation

Matriser

Sve
Krönika språkvariation

Kunskapskrav 1

Nivå 1
Betyget E
Nivå 2
Betyget C
Nivå 3
Betyget A
Del 1
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations¬situation.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations¬situation.
Del 2
-
C och A Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Del 3
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Kunskapskrav 2

Nivå 1
Betyget E
Nivå 2
Betyget C
Nivå 3
Betyget A
Del 1
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Del 2
Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: