Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsoveckan 2020.

Skapad 2020-04-20 12:13 i Vallmon förskola Flen
Förskola
Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik,koordinationsförmåga,kroppsuppfattning samt förståelse hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Innehåll

Datum: Under hela 17-2020.

Ansvarig: Alla pedagoger på avd Bläckfisken.

Barngrupp: Alla närvarande barn på Bläckfisken.

Material: Material som lockar,utmanar och främjar hälsa,lek och rörelse.

Nulägesbeskrivning: Barnen tycker mycket om att röra på sig både ute och inne. Den här veckan har vi mer planerad, inriktad aktivitet mot rörelseglädje och hälsa.

Beskrivning av aktivitet med syfte: Syftet med denna vecka är att vi vill uppmärksamma barnen på vikten av att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. Vi vill locka och utmana barnen till roliga, spännande aktiviteter som främjar hälsan.

Måndag: Vi promenerar med barnen till en lekplats.

Tisdag: Vi promenerar till skogen där barnen får utmana sin motorik i skog och mark, intar även frukt där.

Onsdag: Rörelselekar både ute och inne.

Torsdag: Hinderbana. Som avslutas med fruktsallad.

Fredag: Disco med dans och rörelse utomhus.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: