Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 20 Gustav Vasa och Reformationen ÅK 5

Skapad 2020-04-20 13:45 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi kommer att arbeta med medeltidens slut och tiden kring 1500-talet. Sveriges nya kung Gustav Vasa bryter loss Sverige ur Kalmarunionen och lägger grunden till det moderna Sverige.

Innehåll

Arbetsområdet har följande mål:

- Du har redogjort för indelningen av den tidiga mänskliga historien och vad som skiljer epokerna åt (sten, brons och järnåldern)

- Du ska känna till några av de förhållanden som rådde i Sverige under 1400-talets slut när svenska stormän stred mot den danska kungamakten.

- Du kan resonera och beskriva orsaker och konsekvenser av Gustav Vasas förändringar, reformationen, ökade skatteuttag och hur det påverkar bilden av Vasa som en "bra" eller "dålig" kung.

- Du är bekant med hur Gustav Vasa stärkte kungamakten och reformerade kyrkan.

- Du kan visa hur Sverige idag bär spår av Reformationen.

- Du kan använda historiska begrepp såsom orsak, konsekvens och källa

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Gustav Vasa och Reformationen

Nivå 1
Nivå 2
Historiska tidsperioder
- Utmärkande dragen för Sten, Brons och Järnåldern - Jämförelse mellan tidsperioderna
 • Hi  E 6
Du arbetat med momentet men ännu inte nått kunskapsmålet
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Gustav Vasas blir kung i Sverige
- Sten Sture dä - Kristian II - Kalmarunionen - Uppror - Ett nytt skattesystem
 • Hi  E 6
Du arbetat med momentet men ännu inte nått kunskapsmålet
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Reformationen
- Martin Luther - Kyrkan leds av kungen - Klostren stängs ned - Kungen kontrollerar kyrkans tillgångar
 • Hi  E 6
Du arbetat med momentet men ännu inte nått kunskapsmålet
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Nutid och Historia
- Reformationen - Staten - Språket
 • Hi  E 6
Du arbetat med momentet men ännu inte nått kunskapsmålet
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Spår av historien
- Olika bilder av Gustav Vasa
 • Hi  E 6
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: