Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri MatteDirekt Bryggan

Skapad 2020-04-20 14:48 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola F Matematik
Det området inom matematiken som kallas för geometri handlar om geometriska figurers (former) egenskaper. Man studerar egenskaper som längder, areor, omkretsar, volymer, vinklar och mycket mer.

Innehåll

Vi utgår från boken MatteDirekt Bryggan. Vi löser uppgifter både gemensamt och enskilt.

Vi kommer att arbeta med

* Mäta och beräkna vinklar

* Beräkna area av trianglar, fyrhörningar och cirklar

* Beräkna volym

* Enhetsomvandla längd-, area- och volymenheter

* Beräkna skala och likformighet

* Spegelsymmetri och rotationssymmetri

Matriser

Ma
Geometri MatteDirekt Bryggan

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vinklar och beräkna vinklar
Du kan benämna trubbiga-, räta och spetsiga vinklar
Du kan benämna trubbiga-, räta och spetsiga vinklar. Du kan beräkna vinklar i enkla figurer Du kan bestämma en okänd vinkel i en triangel.
Du kan benämna trubbiga-, räta och spetsiga vinklar. Du kan beräkna vinklar i enkla figurer och i mer komplexa figurer Du kan bestämma fler okända vinklar i en triangel.
Fyrhörningar
Du kan identifiera * kvadrat * rektangel * romb * parallellogram * diagonal
Du kan beskriva olika figurer med ett korrekt matematiskt språk.
Omkrets
Du kan beräkna omkrets på enkla figurer
Du kan beräkna omkrets på enkla figurer Du kan beräkna omkrets på sammansatta figurer. Du kan beräkna cirkel omkrets
Du kan beräkna omkrets på enkla figurer Du kan beräkna omkrets på sammansatta figurer. Du kan beräkna cirkel omkrets Du kan beräkna omkretsen på figurer sammansatta av olika geometriska former.
Area
Du kan beräkna area på enkla figurer
Du kan beräkna area på enkla figurer Du kan beräkna arean av trianglar och cirklar Du kan beräkna arean av enklare sammansatta figurer
Du kan beräkna area på enkla figurer Du kan beräkna arean av trianglar och cirklar Du kan beräkna arean av enklare sammansatta figurer Du kan beräkna arean av mer komplexa sammansatta figurer
Volym
Du kan namnen på några rymdgeometriska kroppar
Du kan namnen på * Prisma * Rätblock * Kub * Cylinder * Pyramid * Kon * Klot Du kan förklara formeln V=B x h och vad B står för och hur man räknar ut B Du kan beräkna volymen på olika rymdgeometriska kroppar Du kan lösa enklare problemuppgifter där volym ska beräknas
Du kan beräkna volymen på alla geometriska kroppar de 7 rymdgeometriska kroppar som är angivna i nivå 2. Du kan beskriva vilka mått en rymdgeometrisk kropp kan ha för att rymma olika angivna volymer
Längdenheter, areaenheter och volymenheter
Du kan grundenheterna för längd, area och volym
Du kan betydelsen av begreppen * deci * centi * milli och kan använda dem på ett ändamålsenligt sätt. Du kan växla längdenheter och areaenheter. Tex 1 m = 1000 mm, 1 kvadratmeter = 100 kvadratdecimeter
Du kan betydelsen av begreppen * deci * centi * milli och kan använda dem på ett ändamålsenligt sätt. Du kan växla längdenheter, areaenheter pch volymenheter. Tex 1 m = 1000 mm, 1 kvadratmeter = 100 kvadratdecimeter och 1 liter = 1000 milliliter
Skala och likformighet
Du vet att kartor är en förminskning av verkligheten och att bilder på föremål kan vara förstorade eller förminskade Du vet vad likformighet innebär
Du kan mäta en bild och räkna ut hur stort föremålet/sträckan är i verkligheten utifrån skalangivelsen i uppgiften Du är säker på hur skala skrivs både i förstoring och förminskning. Tex 1:50 och 50:1 Du kan beräkna en eller flera okända sidor i likformiga figurer
Symmetri
Du känner till begreppet symmetri och symmetrilinje
Du kan rita ut symmetrilinjer i olika figurer Du kan ange olika figurer som har rotationssymmetri Du kan rita figurer som saknar symmetrilinje, som har en symmetrilinje och som har tre symmetrilinjer.
Du kan rita figurer som har rotationssymmetri och ange hur stor del av ett varv figuren behöver roteras för att återgå till sitt ursprungliga utseende.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: