Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi i hemmet

Skapad 2020-04-20 15:15 i Duveds skola Åre
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi
Ibland kan kemi kännas krångligt, svårt och avlägset, men kemi finns överallt runt omkring oss och även i vår kropp pågår det kemiska reaktioner hela tiden. Kemi är bra och livsnödvändligt, men kemi kan även vara skadligt. I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om vanligt förekommande kemikalier i hemmet och i samhället, deras användning och påverkan på vår hälsa och miljö, hur de är märkta och hur vi ska handskas med dem.

Innehåll

Förväntat resultat:

Efter detta område förväntas du kunna följande:

  • Olika och vanligt förekommande kemiska ämnen som finns i våra hem
  • Veta vad ett faropiktogram är
  • Känna till olika symboler i ett faropiktogram och hur man ska handskas med dem
  • Hur en näringsväv fungerar
  • Veta vad anrikning och bioakumulering är och kunna förklara begreppen

 

Examinationsuppgifter:

Dina förmågor och kunskaper kommer att bedömas genom lektionsuppgifter, diskussioner och en undersökning med tillhörande skriftlig uppgift och muntlig presentation.

 

Bedömning:

Se matris

 

Undervisning

  • Vi kommer att arbeta utifrån hemsidan kemi.se och hannashus.se.
  • Vi kommer att titta på studi.se
  • Vi kommer att gemensamt läsa och diskutera
  • Ni kommer att genomföra en undersökning i ert hem och presentera resultatet i klassrummet. Uppgiften finns Classroom

 

 

kemi.se

hannashus.se

https://app.studi.se/l/naeringsvaevar

 

Matriser

Bi Ke
Kemi i hemmet

Har arbetat med
E
C
A
Användning av kemins begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Laborativt arbete
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör kemi, hälsa, teknik, miljö, samhälle, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör kemi, hälsa, teknik, miljö, samhälle, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör kemi, hälsa, teknik, miljö, samhälle, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kemiska samband, produkter i samhället
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Biologiska samband, naturen och människan
Eleven kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: