Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnans planering av drama och teater med Bockarna Bruse

Skapad 2020-04-20 15:29 i 093271 Förskolan Klara Stockholm Norrmalm
Förskola
Barn visar intresse att utforska nutiden Bockarna Bruse sagan som har varit ständigt närvarande i barnens lek och lämnar avtryck i förskolan. I förlängningen tänker vi att projektet skulle ge barnen möjligheten att fördjupa sig i olika uttrycksätt som till exempel drama och teater.

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället 23 april 2020

 Lärandefokus

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Barnen ska bygga förståelse för vad dramalek som övning innebär, att med hjälp av drama ska barnen välja och sätta sig i olika roller i sagan för att våga eller pröva att återberätta på olika sätt.

  

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Barngruppen ska : 

utveckla sin skapandeförmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, drama,

 

 

  

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Barnen får möta en dramalek där de ska introduceras och förklaras hur att dramatisera sagan för varandra där fyra barn ska vara skådespelare och andra är publik som på teater. Med hjälp av rekvisita, masker och rollspel ska barnen öva att improvisera situationer utifrån sagan om Bockarna Bruse. Pedagogen ska vara närvarande och  stödja att samordna, inspirera och stimulera barnen att prova berätta och dramatisera sagan.

  

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

 

Ska vi dramatisera sagan om Bockarna Bruse?

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: