Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2020-04-20 16:09 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola F – 9
Världen är fylld med tekniska lösningar. Men hur kan konstruktioner bli mer eller mindre hållbara, hur ser en telefon ut och kan vi göra egna varianter?

Innehåll

 

Innehåll:

Syfte:

 • Utforska och beskriva företeelser i teknik och samhälle.
 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Centralt innehåll: 

 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i teknik och samhälle, till exempel genom observationer och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Verksamhetsmål:

 • Jag kan skapa en skiss. 
 • Jag visar ett intresse för hur tekniska prylar är uppbyggda.
 • Jag kan använda materialet papper och lego till att bygga och testa en bro.
 • Jag kan konstruera en burktelefon utifrån min skiss. 

 

Undervisning:

Vi börjar temat med samtal om teknik. Vad är och innebär teknik? 

Vi tittar på filmen Veta och teknikpatrullen - vad är teknik? 

Grej of the day om broar

Testar att lägga ett papper mellan två lådor och lägga legobitar på - vad händer, hur många bitar går att lägga på?

Testar att vika pappret med "dragspelsvikning" lägg legobitar på - vad händer, hur många bitar går att lägga på? 

Bygga ett torn av fem dagstidningar och tejp - gruppövning. 

Grej of the day om telefoner 

Skapa en egen burktelefon - gör en skiss på telefonen och skapa sedan telefonen utifrån din egen skiss. 

Leker lekarna : robotleken samt programmera en vuxen/kompis.  

 

Elevinflytande:

Via "Jag kan" synliggöra elevernas lärande. Vad, hur och varför.

 

 

Bedömning:

Sker fortlöpande och på gruppnivå.

Eleverna gör en egen bedömning via "jag kan" pappret

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: