👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Respekt Trollet vt 21

Skapad 2020-04-20 17:14 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Vi vill att alla ska känna att de blir lyssnade på.

Vi vill att barnen använder ett trevligt språk mot varandra och bemöter varandra på ett respektfullt sätt.

Aktivitet:

Vi har samling där alla blir sedda och får komma till tals. Vi övar på att lyssna på vad andra har att berätta i många olika situationer.

Vi pedagoger är förebilder för barnen.

När? Var? Hur? Varför?

 Detta jobbar vi med dagligen i verksamheten.

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18