Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningsartikel

Skapad 2020-04-20 20:16 i Tanumskolan F-6 Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk
I en tidningsartikel skriver en journalist om en händelse som kan vara av intresse för tidningens läsare. En tidningsartikel är därför en återberättande text.

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) 

Undervisning

Under resten av vårterminen skall vi arbeta med olika tidningstexter. Du kommer att få lära dig hur en tidningsartikel är uppbyggd, vilka språkliga drag som används i tidningsartiklar, som verb i preteritum och beskrivande verb. Vi kommer också att repetera hur man skriver en notis. Du kommer att få arbeta både enskilt och i par.

Ämnesord: artikel, notis, reportage, rubrik, ingress, brödtext, åsikt, opartisk, partisk, presens och preteritum.

 

Grovplanering:

V. 16 Repetera de vanligaste ordklasser (SV PAPRIKA), läsa repotage och öva debatt

V. 17 En tidningsartikels uppbyggnad - läsa artiklar, jämföra strukturen och identifiera de olika delarna. Öva att skriva ingress. 

V. 18 Rubrik - arbeta med allitteration och rim. Ordklass pronomen.

V. 19 Öva på att återge tal i en tidningstext, fakta - åsikt, opartisk - partisk. Ordklass - adverb.

V. 20 Skriva en egen artikel.

V.21 Kamratbedömning - läsa och bedöma text

V. 22 Repetera de språkliga dragen för en notis, skriva en egen notis

V. 23 "göra klart"

Bedömning

Du kommer att få visa din kunskap under lektionerna, i dina olika uppgifter och i dina texter. Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva olika slags texter och visa hur de är uppbyggda och dess typiska språk
 • använda skiljetecken, stava, böjningsformer och ordklasser
 • ge och ta respons och därefter förbättra din text
 • språkanvändning, uttrycka känslor och åsikter 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
SvA kunskapskraven för åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att skriva texter med tydligt innehåll, att skriva texter med fungerande struktur och förmåga att variera språket.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Elevens förmåga att använda skrivregler och att stava
Eleven kan använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven kan använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Eleven kan använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Elevens förmåga att sammanställa information med beskrivningar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp
Den information eleven sammanställt innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Den information eleven sammanställt innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Den information eleven sammanställt innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Elevens förmåga att kombinera text med estetiska uttryck
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Elevens förmåga att ge omdömen om sin egen och andras texter och förmåga att bearbeta och förbättra sina texter utifrån de omdömen de fått
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: