Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hong Kong

Skapad 2020-04-21 08:07 i Söndrumsskolan Halmstad
Vi arbetar med Australien som övergripande tema denna terminen, men lär oss också om mat, tid. Vi uttrycker känslor, väderstreck, komparerar adjektiv. Vi repeterar veckodagar och skaffar oss ett allmänt basordförråd
Grundskola 6 Engelska
Vi lär oss mer om Hong Kong: hur man lever där, vad man kan göra och vad man kan äta samtidigt som vi bygger på vårt ordförråd inom olika områden relaterade till staden, mat, sevärdheter men också ord som har med fritid och vänner att göra

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi lär oss mer om landet Hong Kong, hur man lever där, vad man kan göra och vad man äta samtidigt som vi bygger på vårt ordförråd inom olika områden såsom staden, mat, sevärdheter, fritid och vänner.

Vi utvecklar vårt basordförråd

 

Vi övar på att läsa och skriva olika slags texter samt samtala om/och redovisa realia

vi tränar på att uttrycka oss korrekt i tal och skrift

Bedömning - vad och hur

Olika slags arbeten kommer att bedömas: redovisningar, grupparbeten, läxförhör, muntliga kommunikationer enskilt och i grupp

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med texter, övningar och uppgifter både skriftligt och muntligt.

Vi tittar på, och diskuterar, olika klipp om Hong Kong. 

Vi går igenom grammatiska moment

Vi arbetar i grupp och enskilt med olika teman och uppgifter. 

Vi övar glosor varje vecka

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: