Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet, Tanums Kommun

Skapad 2020-04-21 08:38 i Rabbalshede förskola Tanum
Förskola

Innehåll

Var är vi?

Tanums kommun har för andra året erhållit statsbidrag för att delta i förskolans Läslyft. Kommunens alla förskolor deltar och dessa är blandade så att deltagare från olika förskolor kommer samman. Tidigare har modulen ”utforska skriftspråket” avhandlats, men det här läsåret arbetar förskolorna med modulen ”natur, teknik och språkutveckling”.

 

Vart skall vi?

I Läslyftets regi skall vi utveckla vårt språkutvecklande och utforskande förhållningssätt, våra miljöer och alla barn som är hos oss skall förvärva en positiv språk, läs- och skrivaridentitet.

 

Det nuvarande modulvalet ”natur, teknik och språkutveckling” skall bl.a. bidra till kunskapsutveckling hos barn och pedagoger, men det ger också förskolan ett unisont fokus på naturvetenskap- och teknikdidaktik. Ett gemensamt fokus kommer med all säkerhet att leda till verksamhetsutveckling och bidra till ökad kvalité och större måluppfyllelse.

 

Hur gör vi?

Kommunens deltagare är organiserade i 6 tvärgrupper, vilka leds av 3 handledare (de leder 2 grupper vardera). En modul sträcker sig över ett läsår och består av 4 delar. Grupperna träffas en gång i månaden och upplägget är detsamma som det Skolverket föreskriver. Här nedan följer en beskrivning på de 4 moment som ingår i varje del.

 

1.       Individuell förberedelse med inläsning av artiklar/filmer, vilka bygger på aktuell och relevant forskning.

2.       Kollegial reflektion i grupp kring det lästa.

3.       Deltagarna genomför en undervisningsaktivitet i den egna verksamheten.

4.       Gemensam reflektion i grupp med fokus på de genomförda undervisningsaktiviteterna.

 

Modulen Natur, teknik och språkutveckling

·       Vi introducerar och använder relevanta begrepp och ämnesspecifika ord.

·       Vi har ett förhållningssätt som i alla sammanhang belyser, fångar upp och arbetar vidare med barns tankar, arbetsteorier och hypoteser om naturvetenskapliga fenomen.

·       Vi är delaktiga och aktiva och tillsammans med barnen utforskar vi och synliggör teknik i litteraturen, i vardagen, från förr till nu, framtida teknik och teknik från olika kulturer etc. 

·       Med hjälp av litteratur samtalar och undersöker vi fysiologiska fenomen och kemiska processer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: