Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utevistelse och friluftsliv

Skapad 2020-04-21 09:02 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Grundsärskola 6 – 9 Idrott och hälsa
Vi förflyttar idrottslektionerna utomhus. Vi genomför olika aktiviteter och pratar om allemansrätten och hur man planerar och anpassar kläder och packning efter väder och aktivitet.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte 

 Eleven ska utveckla sin förmåga att anpassa kläder och utrustning efter väderlek och aktivitet vid utevistelse. Samt få inblick i allemansrättens grunder. 

Konkretisering av kunskapskravet

Eleverna kommer att utföra sina idrottslektioner med olika aktiviteter utomhus. Vi kommer att ha teoretiska samlingar där vi diskuterar, reflekterar och resonerar kring allemansrättens grunder. Samt resonerar kring val av kläder och packning utifrån väder och olika friluftsaktiviteter. 

- Jag medverkar i lektionerna utomhus. 

- Jag lär mig kring allemansrättens grunder

- Jag anpassar mina klädval inför idrottslektionerna efter väder

- Jag anpassar i teorin, klädval och annan packning utifrån olika friluftsaktiviteter, väder och årstid. 

 

Innehåll

Allemansrätten

- Diskussioner i smågrupper med bildkort med allemansrättens grunder.

- Film om allemansrätten. 

Planera uteaktiviteter

-Diskutera och resonera i smågrupper om klädval och val av annan packning kopplat till olika friluftsaktiviteter. 

Väljer kläder och packning med hjälp utav bilder på olika föremål. 

 

Bedömning

Bedömning görs under arbetsprocessen. Eleverna visar sina kunksaper i diskussionerna och deras resonemang och även i hur väl de anpassar sin klädsel mm efter idrottsaktiviteten och väder. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch.
  IDH  1-6
 • Lekar och rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  IDH  1-6
 • Hur olika friluftsaktiviteter kan planeras och genomföras.
  IDH  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  IDH  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
  IDH  E 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
  IDH  C 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
  IDH  A 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och bidrar till att anpassa aktiviteterna till olika förhållanden och allemansrättens regler.
  IDH  E 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och anpassar delvis aktiviteterna till olika förhållanden och allemansrättens regler.
  IDH  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och anpassar aktiviteterna väl till olika förhållanden och allemansrättens regler.
  IDH  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: