Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemilaborationer åk 9

Skapad 2020-04-21 09:02 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Arbetsbeskrivning för arbete i organisk kemi.
Grundskola 8 Kemi
Syftet är att du som elever skall få chansen att visa dina laborationskunskaper sista terminen i 9:an.

Innehåll

Mål

 • Att visa att du kan laborera på ett säkert sätt
 • Att följa en given instruktion
 • Att skriva en fullständig laborationsrapport
 • Att ge förslag på förbättringar 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemiska laborationer Vt-20

F
E
C
A
Vardagskemi
Du uppnår vissa delar av kunskapskraven för nivå E
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp
Laborationer
Du uppnår vissa delar av kunskapskraven för nivå E
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna instruktioner och använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna instruktioner och använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna instruktioner och använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: