Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

APL v 10-16

Skapad 2020-04-21 09:01 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Pedagogik
Från v 10-15 ska du göra din arbetsplatsförlagda utbildning i åk 3 i olika pedagogiska verksamheter .

Innehåll

Uppgifter är kopplade till följande kurser: Pedagogiskt arbete, Barns lärande och växande och Aktivitetsledarskap.

Uppgifter

 • Utvärdering av APL

 • Apl-uppgifter åk 3

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Verksamhetens organisation, målsättning, verksamhetsform, ledarutbildning och centrala begrepp för aktiviteten.
  Ped  -
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av aktiviteter på ett sätt som är i enlighet med målen för verksamheten.
  Ped  -
 • Barns lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang och utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv.
  Ped  -
 • Vuxnas betydelse för barns lärande och växande.
  Ped  -
 • Barns olikheter, deras förutsättningar och möjligheter för lärande och deltagande i olika situationer och aktiviteter samt innebörden av ett inkluderande arbetssätt.
  Peg  -
 • Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av pedagogiska verksamheter och aktiviteter.
  Peg  -
 • Uppföljning, analys och dokumentation av barns lärande och växande. Metoder för att utvärdera på vilket sätt förskolan tillgodoser barns möjligheter att utvecklas och lära utifrån läroplanens mål och intentioner.
  Peg  -
 • Pedagogers och andra vuxnas roll och betydelse för barns lärande och växande.
  Peg  -
 • Yrkesroll och ledarskap.
  Peg  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: