Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering demokrati

Skapad 2020-04-21 09:29 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Samhällskunskap
Pedagogisk planering, Samhällskunskap, ”Demokrati i Sverige Under vecka v. 17-23, kommer vi att arbeta med arbetsområdet ”Demokrati”. Vi lär oss om begreppet demokrati, var och hur det uppstod och vilken typ av demokrati som vi har i Sverige. Vi lär oss också om hur vårt riksdagsval går till och om våra stora politiska partier och deras ståndpunkt i elevnära frågor.

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

* reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

* söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

* reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll: 

Beslutsfattande och politiska idéer

* Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.

* Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Undervisningen:

* Vi läser faktatexter

* Vi ser på filmer

* Vi diskuterar

* Vi kommer att arbeta med följande begrepp: Demokrati, diktatur, grundlag, riksdag, regering, yttrandefrihet, censur, mänskliga rättigheter, politiska val, parti/blockpolitik, allmän rösträtt

Kunskapskrav:

* Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang. 

* Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Bedömning:

Eleven ska kunna: 

* Redogöra för de centrala begreppen i arbetsområdet: Demokrati, diktatur, grundlag, riksdag, regering, yttrandefrihet, censur, mänskliga rättigheter, politiska val, parti/blockpolitik samt allmän rösträtt

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: