Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss

Skapad 2020-04-21 09:41 i Tanumskolan F-6 Tanum
Vi kommer att arbeta med de grundämnen som finns omkring oss. Titta på kolets kretslopp. Vad är ett grundämne, en atom, en molekyl, en blandning, lösning?
Grundskola 4 – 6 Kemi
Var finns kol i naturen? Kan man säga att olja är ett fossil? Vad är det för skillnad på bergart och mineral? Vad är ett grundämne? Känner du till några viktiga metaller som vi människor behöver? Hur är periodiska systemet uppbyggt?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du ska kunna:

förklara vad en atom och en molekyl är.

vad ett grundämne och en kemisk förening är samt ge exempel. 

några vanliga grundämnen.

att ämnen har olika egenskaper.

berätta om kolets kretslopp i naturen.

vad en mineral och en metall är.

veta vad människan kan använda olika metaller till.

förklara hur man kan få fram metaller ur malmer.

veta varför man återvinner några olika ämnen.

 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

Ditt deltagande och dina diskussioner under lektionerna,

laborationer med dokumentation

samt genom ett skriftligt prov, (vid behov finns möjlighet till muntlig prov)

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att arbeta med detta område under ca 7-8 veckor.

Du kommer att få undervisning genom:

textsamtal i grupp

genomgångar

filmer

laborationer, gemensamma och i smågrupper

enskilda arbetsuppgifter

arbetsblad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: