Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Written listening summary English 5 SA19B

Skapad 2020-04-21 09:55 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Engelska
In this assignment, you are going to listen to a text, and then summarize and comment on it.

Innehåll

 1. Listen to the text called "Testing the Human Spirit" at: https://webbapp.liber.se/blueprint-a/#/3-what-wonderful/what-s-wonderful-/listen
 2. Make keywords to the text. 
 3. Hand in your keywords. 
 4. Write a summary where you bring up: 
  1. The most important facts from the text
  2. Your own thoughts, reactions, or opinions about the text. 
  3. Compare with your own knowledge about something that has to do with the text. For example if something is similar or different from here in Sweden. 
  4. Write 400-600 words in total. 
  5. Hand in your text in Unikum. 
  6. Share your text with someone in class.
  7. Find the peer response rubric in the hand in folder. 
  8. Use the rubric to give feedback to each other
  9. Make improvements to the text according to the rubric and the feedback you got from a classmate. 
  10. Color mark the changes you make to your text. 
  11. Hand in the second version. Please keep the first version in the hand in folder. 

Uppgifter

 • Written listening summary English 5 SA19B

 • Keywords to the written listening summary English 5 SA19B

Matriser

Eng
Written listening summary English 5 SA19B

E
C
A
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad engelska.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad engelska.
Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad engelska.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: