Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom och Islam

Skapad 2020-04-21 10:17 i Östra grundsärskolan Hudiksvall
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Vi ska lära oss grunderna i de 2stora världsreligionerna Kristendom och Islam. Upptäcka likheter och skillnader.

Innehåll

Centrala innehållet åk 9:

  • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

  • Hur livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i olika religioner och andra livsåskådningar.

  • Vilken betydelse religioner och andra livsåskådningar kan ha för människors identiteter och livsstilar.
  • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.

  • Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil.

  • Konfliktlösning och vardagliga moraliska dilemman, till exempel hur man kan hantera olika åsikter.

 

Kunskapskrav åk 9:

  • Eleven kan medverka i att jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  • Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner bidrar eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
  • Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

 

Vi kommer att se på olika filmer, diskutera, läsa och svara på frågor i arbetshäften. Bedömning sker fortlöpande under lektionerna i samtal och diskussioner med eleverna och genom ett avslutande test.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: