Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 20 Geografi och engelska -Field Study

Skapad 2020-04-21 10:38 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Engelska Geografi
Ett ämnesövergripande projekt där ni genomför en fältstudie av en stadsmiljö och redovisar den muntligt på engelska.

Innehåll

Vt 20 - Pedagogisk planering och instruktioner till “Field Study in Helsingborg”

 

I detta ämnesövergripande projekt ska du förbereda, genomföra och presentera en fältstudie. Presentationen ska ske muntligt på engelska och är således ett samarbete mellan geografi och engelska.Projekt: fältstudie av en gatumiljö eller parkmiljö i Helsingborg

Grupp: 3-4 elever som lottas

Antal lektioner: ca 11 + redovisning (7:e maj)

Ämnen: Geografi och EngelskaÄmne

Förmåga

Kunskapskrav

En 

Diskutera olika levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Visa sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.


Eleven formulerar sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.


Geo

Begreppsförståelse av geografiska begrepp


Undersöka omvärlden med hjälp av fältstudie, kartor och andra verktyg.

Använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.


Undersöka omvärlden med hjälp av fältstudieobservationer, kartor och andra verktyg på ett fungerande sätt.
Tidsplan

 

 

Mån

Tisd

Onsd

Tors

Fre

17

En ⅓ gr


SO: inlämnings-

uppg. klar

En ⅓ gr

En

Förmiddag: ut och göra fältstudien.


Lunch 11:20 lektionsstart

12.15

Inget elevensval v 16 och 17.


SO

Fakta om staden

18

En och 

SO:Fakta om staden

En 

Samman-

ställa fältstudien

En samman-

ställa fältstudien

SO: Fakta staden och samman

-ställa fältstudien

Lovdag 1:a maj

19

En 

SO 

samman-

ställa fältstudien 

En och Samman-

ställa fältstudien

En och Samman-

ställa fältstudien

Redovis-

ningar hela förmiddagen

 

 

Instruktioner: Inför fältstudien som ni genomför torsdag förmiddag v 17 behöver ni veta vilken gatusträckning ni ska utföra er fältstudie på. var ni ska träffas och vem som ska fokusera på vilka frågeställningar. 

 

Under fältstudien dokumenterar ni med hjälp av kamera, film, anteckningar och gemensamma intryck.

Material till fältstudien: Karta, kamera, nätinfo, anteckningsblock eller dyl

 

Under lektionerna efter fältstudien ska ni sätta ihop en google presentation som består av bilder och filmklipp från fältstudien. Till denna ska ni också skriva ett engelskt manus till den muntliga presentationen. Försök att använda flera begrepp från listan över geografiska begrepp.

 

Öva in presentationen

 

Examination torsdagen den 7/5 

Muntlig redovisning av fältstudie.  6-7 minuter då gruppen visar sina bilder och filmklipp i google presentation. All fakta presenteras muntligt på engelska, endast stödkort är ok.Tänk er in i följande roller: Någon/ några av er är stadsguider som berättar på ett informativt och engagerande sätt  och någon/några av er är stadsplanerare som är experter på varför staden ser ut som den gör och hur man kan vidareutveckla den på ett hållbart sätt. Gå in i era roller. Ett förslag kan vara att använda intervjuinslag.

 

Vad ska fältstudien ta upp?

 

  • Var befinner vi oss i Hbg?

 

  • Vilken sträckning har er gata? Vilken/vilka stadsdelar går gatan igenom?  • Finns det några välkända landmärken (ex statyer, byggnader, platser) längs er gata?

 

  • När, ungefär, byggdes gatan och från vilka perioder är bebyggelsen runt gatan?

 

  • Estetiska synpunkter: Vackert, harmoniskt, välplanerat? Estetik handlar om att miljön längs din gata känns positiv av det du ser, hör, luktar och  känner när du passerar eller vistas där.

 

  • Inslag av natur- och djurliv?

 

  • Möjlighet till rekreation och fritidsaktiviteter?

 

  • Hur ser trafiksituationen ut?

 

  • Hur ser framkomligheten ut för cyklister och gångtrafikanter?

 

  • Är miljön längs gatan barnvänlig?

 

  • Domineras området av någon kategori människor eller är det blandat?

 

  • Finns det näringsliv i form av affärer, företag och kontor längs gatan?

 

  • Finns det samhällsservice i form av kommunikationer, vård, skola, omsorg, fritidsanläggningar längs din gata?

 

  • Finns det bostäder längs er gata? Vilken typ av bostäder? Hur ser boendemiljön ut?

 

  • Vad kan göras för att stadsmiljön längs er gata ska bli mera socialt och ekologiskt hållbar i framtiden? (Socialt = tryggare, säkrare, mer inbjudande, framkomlig för alla i samhället. Ekologiskt = inte belasta eller förstöra 

Matriser

En Ge
Vt 20 Projekt Field Study

Engelska

F
E
C
A
Tala
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör din muntliga redovisning. Du kan använda några få SO-begrepp på engelska.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör din muntliga redovisning. Du kan använda några SO-begrepp på engelska.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör din muntliga redovisning. Du kan använda många SO-begrepp på engelska.
Förbättringar och Metod
Du kan göra enkla förbättringar av din muntliga redovisning. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan göra utvecklade förbättringar av din muntliga redovisning. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan göra utvecklade förbättringar av din muntliga redovisning. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett mycket bra sätt när du pratar med andra.

Geografi

F
E
C
A
Undersöka för faktainsamling
Förmågan att med hjälp av geografiska verktyg undersöka och observera under en fältstudie, i syfte att samla in fakta.
Vid fältstudier använder du kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt för att samla in fakta.
Vid fältstudier använder du kartor och andra verktyg på ett relativt väl fungerande sätt för att samla in fakta.
Vid fältstudier använder du kartor och andra verktyg på ett väl fungerande sätt för att samla in fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: