Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 5

Skapad 2020-04-21 10:34 i Bruksskolan Munkedal
Geometri, vinklar, vnkelsummor och former
Grundskola 4 Matematik
Du kommer under kommande lektioner få bekanta dig med olika geometriska figurer. Du kommer få lära dig att beräkna deras omkrets och area. Du kommer få lära dig vad som kännetecknar olika sorters vinklar samt ta ut graderna hos dessa.

Innehåll

1. Inledning:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

2. Övergripande mål:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

3. Kursplanemål:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

4. Konkretiserade mål:

Du kommer att arbeta med:

 • namnge olika tvådimensionella figurer/objekt
 • att beskriva några egenskaper (t ex antal hörn, sidor och vinklar) med matematiskt korrekta egenskapsord hos några figurer
 • jämföra olika figurer samt se dess likheter och skillnader 
 • uppskatta vinklar som 90, 180, 45 och 135 grader och ange storleken i grader

 

5. Bedömning:

Jag kommer att bedöma hur väl du:

 • med matematiska begrepp kan beskriva de geometriska figurer/objekt vi arbetat med
 • namnger olika geometriska figurer/objekt
 • kan föra samtal om olika geometriska objekt och med hjälp av tex bilder förstärka dina matematiska resonemang
 • förstå och redogöra för likheter och skillnader mellan dessa figurer

6. Undervisning:

Du kommer att:

 • arbeta i lärobok
 • arbeta både enskilt och i grupp
 • få lyssna till lärarledda föreläsningar
 • arbeta laborativt
 • delta i gruppdiskussioner

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: