Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing an Email

Skapad 2020-04-21 10:44 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
Eleverna ska att skriva ett mejl till en "hemlig vän". Fokus ligger i att utveckla sin skriftliga förmåga samt anpassa sin text efter mottagare.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla? (Konkretisering och förankring i kursplanens syfte)

 • Eleven ska kunna uttrycka sig skriftligt på engelska, grammatiskt korrekt.  
 • Eleven ska kunna skriva ett mejl på engelska. 
 • Eleven ska veta hur man inleder och avslutar ett mejl

Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll)

Se nedanstående kopplingar till läroplanen i Eng 

 

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

 • Genomgång och instruktioner.
 • Skriver i google docs.

Bedömning (Kunskapskrav)

 • Eleven ska skriva ett brev till en fiktiv person. Brevet ska minst vara 1 sida på datorn.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Skriva ett brev- engelska årskurs 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skrivförmåga
I skriftliga framställningar kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Frågor
Du ställer några enkla frågor till mottagaren. 2-3 st.
Du ställer längre och fler frågor till mottagaren. 3-4 st.
Du ställer välformulerade frågor till mottagaren samt anpassar frågorna utifrån dina egna intressen. 4-5 st.
Grammatik
Du är relativt säker på basgrammatik såsom am, are, is, have, has, ord i plural samt ordföljd. Du behöver hjälp med basgrammatiken ibland.
Du är säker på basgrammatik såsom am, are, is, have, has, ord i plural samt ordföljd. Du behöver sällan hjälp med basgrammatiken. Du kan även en del svårare grammatik t.ex. hur man använder was/were, -s på verbet i presens samt do/does.
Du är helt säker på basgrammatik såsom am, are, is, have, has, ord i plural samt ordföljd. Du behöver ingen hjälp med basgrammatiken. Du kan även en del svårare grammatik t.ex hur man använder was/were, -s på verbet i presens, do/does samt imperfekt- och perfektformer mm.
Innehåll
Du har ett tydligt innehåll med en del detaljer. Den röda tråden framgår ganska tydligt. Du försöker ge en helhetsbild om din familj, dina intressen och Sveriges skolsystem.
Du har en innehållsrik text med flera detaljer. Den röda tråden framgår tydligt. Du ger en helhetsbild om din familj, dina intressen och Sveriges skolsystem.
Du har en innehållsrik text med många detaljer. Den röda tråden framgår mycket tydligt. Du ger en god helhetsbild om din familj, dina intressen och Sveriges skolsystem.
Bearbeta text
Du läser igenom din text, rättar vissa fel och skriver rent utifrån från feedback från en kamrat samt lärare. Du arbetar till viss del medvetet för att förbättra dina texter.
Du läser igenom din text, rättar de flesta fel och skriver rent utifrån från feedback från en kamrat samt lärare. Du arbetar medvetet för att förbättra dina texter.
Du läser igenom din text, rättar alla fel och skriver rent utifrån från feedback från en kamrat samt lärare. Du arbetar mycket medvetet för att förbättra dina texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: