Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Humans of New York

Skapad 2020-04-21 10:53 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola F
De kommande lektionerna kommer vi att arbeta med bloggen " Humans from New York skapad av en fotograf.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är för eleverna att tillägna sig och tolka innehållet i olika texter samt videoklipp om människor från New York City. Arbetsområdet bjuder på flera moment där det gäller för eleverna att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift, samt träna på att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Genom att arbeta med olika människornas livsöden ges eleverna möjlighet att sätta arbetsområdets innehåll i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Detta samtidigt som de utvecklar kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och sammanhang där engelska används, här New York City i USA.

Arbetsområdet Humans of New York börjar med att eleverna tittar på bloggen med samma titel för att bilda sig en uppfattning om vad arbetsområdet kommer att handla om. Samtidigt ges eleverna möjlighet att dela med sig av åsikter och tankar kring bloggen. Därefter fortsätter eleverna att diskutera ett antal personliga berättelser, innan de själva får intervjua en person. Eleverna ska till sist presentera personen de intervjuade på samma sätt som i Humans of New York bloggen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: