Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 4

Skapad 2020-04-21 11:02 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 Engelska
Vi kommer att arbeta med engelska med hjälp av materialet Champ 4. Vi kommer att bygga upp ett ordförråd hos dig genom att lyssna och läsa engelska texter. Vi kommer också att prata mycket engelska.

Innehåll

Syfte och mål:

- Du ska utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska.

- Du ska utöka ditt engelska ordförråd.

- Du ska lära dig om hur livet ser ut för personer som bor i engelskspråkiga länder.

 

Vi kommer att arbeta med:

- lyssna och försöka förstå vad som sägs i klassrummet (samtal, instruktioner, genomgångar, warm up, etc.).

-lyssna till olika slags texter och reflektera kring innehållet.

- lyssna till olika slags hörövningar och reflektera kring innehållet.

- använda olika strategier för att ta till sig texters och hörövningars innehåll.  

- läsa olika slags texter och visa på läsförståelse genom att arbeta med olika läsförståelseuppgifter.

- läsa instruktioner.

- träna stavning och att skriva meningar på engelska.

- anpassa engelskan efter sammanhang och situation.

- träna grammatik.

- samtala om de olika texterna i klassrummet samt svara på frågor muntligt.

- träna intonation, betoning och uttal.

- delta i muntliga övningar, presentera dig själv och andra, spela upp dialoger och framföra egna åsikter. 

 

Såhär visar du dina förmågor och kunskaper:

- genom att arbeta aktivt med de uppgifter du får under under lektionerna

- genom att du pratar engelska i klassrummet, deltar i parsamtal och i grupp.

- genom att du visar för mig att du förstår innehållet i tydlig talad engelska, exempelvis de muntliga instruktionerna du får av mig på lektionerna.

- genom att ta ansvar för dina glosläxor och inlämningsuppgifter

 

Jag kommer att bedöma:

- ditt muntliga deltagande på lektionerna

- ditt arbete med skriftliga uppgifter på lektionerna

- muntliga och skriftliga förhör

Matriser

En
Engelska åk 4

Lyssna

  • En  E 6
Du behöver stöd för att förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga [viktiga] detaljer i det som sägs.
  • En  E 6
Du behöver stöd för att beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du behöver stöd för att följa budskap och instruktioner.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt [utvecklat] sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett [mycket] bra sätt.
  • En  E 6
Du behöver stöd för att välja och använda en metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.

Tala

  • En  E 6
Du behöver stöd för att uttrycka dig när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett [mycket] bra sätt när du pratar med andra. [Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och situationen].
  • En  E 6
Du behöver stöd för att välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda några [flera] metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
  • En  E 6
Du behöver stöd för att uttrycka dig när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett [mycket] bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.

Läsa

  • En  E 6
Du behöver stöd för att förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå [det mesta] av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga [viktiga] detaljer i texterna.
  • En  E 6
Du behöver stöd för att beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du behöver stöd för att följa budskap och instruktioner.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt [utvecklat] sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett [mycket] bra sätt.
  • En  E 6
Du behöver stöd för att välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.

Kulturellt

  • En  E 6
Du behöver stöd för att kommentera hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du behöver stöd för att jämföra det med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett enkelt [utvecklat] sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: