👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Romanläsning: Kyla av Therese Henriksson

Skapad 2020-04-21 11:09 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
”Tänk dig att strömmen slås ut och kontakten med omvärlden bryts. Tänk dig att det är minus trettio grader ute och det blir bara kallare. Vad händer med ett samhälle när det visar sig vara som skörast? Vad gör du för att klara dig undan kylan?” Här får du läsa en samtida ungdomsroman som både är spännande och obehaglig och som väcker frågor om vårt samhälle och den tid vi lever i. Dystopier har länge varit en populär genre i litteraturen och i den här romanen kommer katastrofen till Sverige. Hur beter sig helt vanliga ungdomar i en sådan kris. Hur skulle du bete dig?

Innehåll

Mål för arbetsområdet

I det här projektet kommer du att få öva på:

 •       Lässtrategier: Läsa/lyssna på en text med flyt, använda olika lässtrategier. Skriva ner ord du inte känner igen och lära dig dem.
 •      ·Läsförståelse: Göra sammanfattningar av vad du läst och visa att du har förstått vad du har läst.
 • ·     Tolka och resonera om budskap: Du funderar över vad du har läst och skriver ner dina tankar och funderingar kopplat till dina egna upplevelser och företeelser i samhället.  
 • ·         Verket och upphovspersonen: Du funderar också över hur författaren påverkats av sin tid och hur det påverkar romanen.  
 • ·         Sammanhang (obs! Ej SVA) : Du får fundera över hur romanen påverkats av den tid den skrevs i, och det samhälle där romanen skrevs, t.ex. Sverige efter 2010.

Arbetssätt

I undervisningen får du möjlighet att:

·         Utveckla ditt skriftspråk.

·         Träna upp din ord- och läsförståelse.

·         Öva på att resonera och att koppla dina resonemang till ditt eget liv.

·         Öva upp din analysförmåga och fundera över hur samhället är kopplat till fiktionen.

 

Vi kommer att läsa ca. 50 sidor i veckan. Om du inte hinner läsa klart i skolan behöver du läsa/lyssna på boken hemma.

Vecka

Ska ha läst

Klar

2

s. 5-40

 måndag 18/1

3

s. 40-

 

4

s. 

 

5

s. 

 

6

s. 

 

7

s. 

 

8

s. 

 

 

Du övar på detta genom att:

1.      Lyssna /läsa på lektionerna

2.      Skriva dina bokloggar/svara på loggfrågor

3.      Ta ansvar för att läsa ikapp (hemma eller på SvEN) om du har varit borta eller inte hunnit på lektionen.

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att:

·         Lyssna / läsa aktivt. Muntligt svara på frågor och ställa frågor under läsningen.

·         Skriva och lämna in samtliga bokloggar.

·         Genomföra ett skapande-moment (kombinera texttyp med estetiskt uttryck) i slutet själv eller i grupp.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Romanläsning och läsloggsskrivande

Bedömning romanläsning
E
C
A
Läsa med flyt
Du visar att du kan läsa din roman med flyt och att du kan använda dig av olika lässtrategier
Du kan läsa en roman med flyt genom att på ett till största delen fungerande sätt välja och använda lässtrategier beroende på vilken sorts text det är.
Du kan läsa en roman med gott flyt genom att på ett ändamålsenligt sätt välja och använda lässtrategier beroende på vilken sorts text det är.
Du kan läsa en roman med mycket gott flyt genom att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt välja och använda lässtrategier beroende på vilken sorts text det är.
Läsförståelse
Du visar i din läslogg att du förstår det du läser. Du visar också att du förstår hur texten hänger ihop och hur händelserna är kopplade till varandra och till tiden. Du kan också koppla din roman till andra böcker/filmer/serier som du har läst eller sett.
Du kan göra enkla sammanfattningar av innehållet i din roman. Du kan också göra en viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. När du gör detta visar du en grundläggande läsförståelse.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av innehållet i din roman. Du kan också göra en relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. När du gör detta visar du en god läsförståelse.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av innehållet i din roman. Du kan också göra en god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. När du gör detta visar du en mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Du kan analysera och berätta om vad budskapet är i din roman. Du förklarar varför du gör den tolkningen och du ger exempel från romanen. Du kan också koppla romanens teman eller exempel i romanen till ditt eget liv, dina egna funderingar och världen runt omkring dig.
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i din roman. När du gör detta kan du relatera budskapet till dina egna erfarenheter, dina egna referensramar och olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i din roman. När du gör detta kan du relatera budskapet till dina egna erfarenheter, dina egna referensramar och olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i din roman. När du gör detta kan du relatera budskapet till dina egna erfarenheter, dina egna referensramar och olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Romanen och författaren
Du visar att du tagit reda på lite fakta om författaren och att du funderar över vem författaren är och om det har påverkat hur hen har skrivit romanen.
Du kan också föra enkla resonemang om romanen med koppling till dess författare.
Du kan också föra utvecklade resonemang om romanen med koppling till dess författare.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om romanen med koppling till dess författare.
Historiska & kulturella sammanhang
OBS! EJ SVA.
Du kan dra till viss del underbyggda slutsatser om hur din roman har påverkats av den tid och det samhälle där den skrevs.
Du kan dra relativt väl underbyggda slutsatser om hur din roman har påverkats av den tid och det samhälle där den skrevs.
Du kan dra väl underbyggda slutsatser om hur romanen har påverkats av den tid och det samhälle där den skrevs.