Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent 7C VT20

Skapad 2020-04-21 11:20 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 Matematik
Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig att: - räkna ut hur mycket en viss procent av något är - göra beräkningar med höjningar och sänkningar i procent - beräkna hur många procent en andel är - förstå och använda procent vid jämförelser - uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform - beräkna hur mycket 100% är

Innehåll

Planering för arbetsområdet Procent, kap. 5

 

Vecka

Grön kurs

Blå kurs

Innehåll

v. 17

20/4-24/4

s.192-196

s. 208-211

+ ev. delar av grön kurs

Beräkna hur mycket en viss procent av något är

Göra beräkningar med höjning och sänkning i procent

v. 18

27/4-29/3

s. 197-199

s 212-214

+ ev. delar av grön kurs

Beräkna hur många procent en andel är

Förstå och använda procent vid jämförelser

v. 19

4/5-8/5

s. 200-203DIAGNOS
torsdag

 s. 215-216

+ ev. delar av grön kurs  

DIAGNOS
torsdag

Uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform

Beräkna hur mycket 100% är

v. 20

11/5-15/5

Fördjupning

s. 218-222

Repetition,

Arbetsblad alt. grön kurs

Fördjupning – Det hela är 100%

Mer om att beräkna delen

Mer om att beräkna andelen

Mer om att beräkna det hela

Blandat med procent

v. 21

17/5-18/5

PROV Kap. 5

Måndag Del 1

Tisdag Del 2

 

 

 

 

 

Dessa begrepp ska du kunna och kunna redogöra för

(se Ma-boken sid. 190: ”Begrepp” och sid. 226-227: ”Sammanfattning”)

 

 

Procent, andel, del, det hela, procentform, bråkform, decimalform

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: