Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 4B - Geometri

Skapad 2020-04-21 11:42 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola 4 Matematik
Kapital 6 geometri

Innehåll

 

Tidsperiod:

 • Vecka 17-20
 • Matte ord:- sida, vinkel, rätt vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, störst vinkel, minst vinkel, månghörning, naturlig storlek, förstorning, förminskning och skala.

Vad ska jag lära mig? 

 • avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
 • namnen på olika månghörningar
 • förstå vad som menas med förstoring och förminskning
 • förstå och använda skala

 

Hur kan jag arbeta för att komma dit? 

Du kommer att få:

 • göra muntliga förklaringar till uppgifter
 • göra skriftliga beräkningar i matteboken
 • delta i matematiska diskussioner och samtal
 • ta eget ansvar för ditt lärande
 • visa dina kunskaper på diagnoser och prov

Hur ska jag visa det?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:

 • gör muntliga förklaringar till uppgifter
 • gör skriftliga beräkningar i matteboken
 • deltar i matematiska diskussioner och samtal
 • tar eget ansvar för ditt lärande
 • visar dina kunskaper på diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MatteBorgen 4B Geometri

Du behöver träna mer
Visar förståelse
Visar god förståelse
Du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
Du kan namnen på olika månghörningar
Du förstår vad som menas med förstoring och förminskning
Du förstår och kan använda skala
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: