Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Suspence - Good stuff C

Skapad 2020-04-21 11:45 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Engelska
I det här kapitlet får du läsa läskiga berättelser om hemsökta kyrkor, lekar som blir blodigt allvar och det skrämmande i att befinna sig på en okänd plats på natten.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

       I det här kapitlet kommer du att få öva på att:

·         Förstå och tolka innehållet i olika slags texter samt i talad engelska.

·         Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

·         Reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.     

 Arbetssätt 

1.      Du deltar aktivt på lektionerna.

2.    Du arbeta med övningarna i din övningsbok.  

3.      Du läser och skriver egna texter på engelska. 

 4.      Du lyssnar på genomgångar som läraren håller, du lyssnar på hörövningar och ser på videoklipp.

 5.      Du pratar med andra elever och med läraren på engelska.

 6. Du arbetar med grammatik: preteritum av regelbundna och regelbundna verb, futurum, omskrivning med Do/Did.  

Du kommer att få en hemuppgift varje vecka, ord, texter eller någon annan uppgift kopplad till kapitlet. 

 

Bedömning

 Du visar dina kunskaper genom att:

·         Delta aktivt på lektionerna genom att läsa och lyssna på text och glosor. Arbeta med övningarna i din övningsbok.  Lyssna på hörövningar samt gör övningar i webb-appen.

·         Du deltar också aktivt muntligt, på engelska, på lektionerna.

·         Du deltar i avslutande prov eller uppgifter som utgår från kapitlet där förmågorna: läsa, skriva och lyssna testas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Working with textbook och workbook in English

Hörförståelse/ hörövningar och att lyssna på läraren

E
C
A
Du förstår och tolkar innehållet i talad engelska.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. (Du förstår nästan allt när läraren ger instruktioner på engelska. Du kan förstå och hänga med i de flesta hörövningarna i Good stuff-boken. )
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. (Du förstår så gott som allt när läraren ger instruktioner på engelska. Du kan förstå och hänga med i alla hörövningarna i Good stuff-boken. Du förstår också talad engelska och uppfattar detaljer i talad engelska i videoklipp eller radioprogram.)
Du förstår helheten och alla detaljer i talad engelska i vanligt talat tempo om olika ämnen. (Du förstår allt när läraren ger instruktioner på engelska. Du kan förstå och hänga med i alla hörövningarna i Good stuff-boken. Du förstår också talad engelska och uppfattar alla detaljer i talad engelska i videoklipp eller radioprogram. )

Läsförståelse / Textbook-texterna och liknande texter

E
C
A
Du förstår och tolkar innehållet i olika slags texter.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter. (Efter att du har pluggat på glosorna kan du förstå och översätta de gröna texterna i Good stuff-boken. )
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter. (Efter att du har pluggat på glosorna kan du förstå och översätta de gröna texterna i Good stuff-boken. Du förstår även det mesta av innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer i de röda texterna.)
Du förstår både helheten och detaljerna i lättillgängliga texter om olika ämnen i olika genrer som nyhetstext, faktatext eller berättande text. (Efter att du har pluggat på glosorna kan du förstå och översätta de gröna texterna i Good stuff-boken. Du förstår även det mesta av innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer i de röda texterna. Du klarar att läsa och förstå helheten och detaljerna i lättillgänglig skönlitteratur på engelska.)

Skrivande /skrivövningar

E
C
A
Du formulerar dig och kommunicerar i skrift .
När du skriver på engelska så kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du kan också på något sätt anpassa dig till syfte, mottagare och situation.
När du skriver på engelska om olika ämnen och i olika genrer så kan du uttrycka dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du kan också anpassa dig till syfte, mottagare och situation.
När du skriver på engelska om olika ämnen och i olika genrer så kan du uttrycka dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du kan också anpassa dig till syfte, mottagare och situation.

Välja & använda strategi

E
C
A
Du kan välja ett lämpligt sätt (strategi) för att lättare förstå vad du läst eller hört.
För att lättare kunna förstå innehållet i det du hör på eller det läser så kan du välja och använda någon strategi för att lyssna eller läsa.
För att lättare kunna förstå innehållet i det du hör eller läser så kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för att lyssna eller läsa.
För att lättare kunna förstå innehållet i det du hör eller läser så kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för att lyssna eller läsa.

Prata / diskutera

E
C
A
Du skriver i övningsboken och på prov. Du kan skriva egna enklare texter. Du anpassar det du skriver efter den som ska läsa din text
När du skriver på engelska i olika sammanhang så kan du uttrycka dig begripligt och enkelt samt relativt sammanhängande. Du kan också på något sätt anpassa dig till syfte, mottagare och situation.
När du skriver på engelska i olika sammanhang så kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt och enkelt samt relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du kan också anpassa dig till syfte, mottagare och situation.
När du skriver på engelska i olika sammanhang så kan du uttrycka dig tydligt och med flyt och enkelt samt relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du kan också anpassa dig till syfte, mottagare och situation.

Redogöra, diskutera & agera

E
C
A
Läsförståelse muntligt eller skriftligt på lektioner och prov.
Du visar att du förstår genom att berätta eller skriva om det du läst. Du kan diskutera och kommentera innehållet i texter du läst eller ljudfiler du har hört eller filmklipp du har sett. (Du kan diskutera detaljer i texten eller filmen. Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i texten, ljudfilen eller filmen. )
Du visar att du förstår det du läst genom att välgrundat berätta om, diskutera och kommentera innehållet och detaljerna i texten. Du kan också med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i texter.
Du visar att du förstår genom att välgrundat och nyanserat berätta om, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: