Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller, diagram och koordinatsystem åk 4

Skapad 2020-04-21 13:53 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 4

Innehåll

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska få arbeta med tabeller och stapeldiagram. Du ska även få bekanta dig med koordinatsystem och sätta ut koordinater i första kvadranten.

Centralt innehåll

Under arbetsområdet kommer vi att behandla följande från det centrala innehållet:

Konkreta mål

När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna

 • begreppen tabell, stapeldiagram, x-axel, y-axel, koordinat, origo
 • hämta uppgifter ur en tabell
 • sortera in fakta i en egen tabell
 • läsa av stapeldiagram
 • rita egna stapeldiagram
 • sätta ut koordinater i första kvadranten

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar i klassen. Du kommer att få uppgifter att lösa, både enskilt och i grupp. Du kommer att få möjlighet att visa dina lösningar på tavlan inför klassen om du vill. Du kommer att få göra egna undersökningar som du ska redovisa i tabeller och diagram. Du kommer att få liknande uppgifter i läxa. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett skriftligt prov.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Bedömningen kommer att ske under arbetets gång. Jag kommer även att bedöma ditt prov. Vid bedömningen kommer jag att använda mig av matrisen, Tabeller och diagram ht åk 4.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: