Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent åk 8

Skapad 2020-04-21 14:56 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 8 Matematik
Vi kommer under vecka 10-14 jobba med procent samt sambandet mellan procentform, bråkform och decimalform.

Innehåll

             begrepp                     metod                             problemlösning             kommunikation            resonemang

10

täljare, nämnare, bråkform, procentform, decimalform

Samband mellan decimalform, bråkform och procentform

Lösa problem med decimaler, bråk och procent

Fokusera på redovisningarna i uppgifterna.

Göra resonemangs-

uppgifter, några  gemensamt och några enskilt

11

Andel,  

Antal, Del,Det hela

Höjning och sänkning

(förändringsfaktor),

Jämfört med

DAH-triangeln


Skillnaden/ursprungliga värdet

Lösa problem med andelar, delar och det hela

Fokusera på redovisningarna i uppgifterna.

Göra resonemangs-

uppgifter, några  gemensamt och några enskilt

12

Andel,  

Antal, Del,Det hela

Höjning och sänkning

(förändringsfaktor),

Jämfört med

DAH-triangeln


Skillnaden/ursprungliga värdet

Lösa problem med andelar, delar och det hela

Fokusera på redovisningarna i uppgifterna.

Göra resonemangs-

uppgifter, några  gemensamt och några enskilt

13

Ränta, Räntesats, Kapital

Årsränta, Tid

Räkna ut ränta, räntesats, kapital och årsräntan 

Lösa problem med ränta

Fokusera på redovisningarna i uppgifterna.

Göra resonemangs-

uppgifter, några  gemensamt och några enskilt

14

Repetition/

Prov

Repetition/

Prov

Repetition/

Prov

Repetition/

Prov

Repetition/

Prov

 

BEDÖMNING

Diagnoser och ett prov

Matriser

Ma
Matematiska förmågor

F
E
C
A
Begrepp
Kunna förstå och använda de begrepp vi har gått igenom
Se sambandet mellan de olika begreppen och kunna växla mellan dem
Förstå och använda begreppen i, för dig, nya situationer
Metod
Använda de metoder vi har gått igenom på enkla uppgifter
På ett säkert sätt använda metoderna vi har gått igenom
Använda metoderna i, för dig, nya situationer
Problemlösning
Lösa enkla matematiska problem
Lösa matematiska problem som kräver mer än ett steg för att lösa
Lösa för dig obekanta problem med hjälp av det du lärt dig
Kommunikation
Begripligt redovisa hur du kommer fram till dina resultat
Tydligt och matematiskt redovisa hur du kommer fram till dina resultat
Tydligt och matematiskt redovisa hur du kommer fram till dina resultat så att vem som helst kan förstå hur du har löst problemet
Resonemang
På ett enkelt sätt kunna förklara samband och rimlighet
På ett matematiskt sätt kunna förklara samband och rimlighet
På ett matematiskt sätt kunna förklara samband och rimlighet så att vem som helst förstår ditt resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: