Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2B (kap 3)

Skapad 2020-04-21 15:27 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Matematik
att utvidga talområdet till 1000 att repetera positionssystemet: ental, tiotal och hundratal

Innehåll

Innehåll

 

Vad ska jag lära mig:

att utvidga talområdet till 1000

att repetera positionssystemet: ental, tiotal och hundratal

noll på entalens eller tiotalens plats

Tal i olika kulturer genom historien

att jämföra tal

entalen ökar och minskar

tiotalen ökar och minskar

 

Hur ska vi arbeta:

laborativt material

spel

genomgångar och instruktionsfilmer

räkneuppgifter i läroboken

 

På lektionerna måste jag:

lyssna på genomgångar

arbeta på egen hand

träna på att läsa och förstå instruktioner

Viktiga begrepp:

hundratal, tusental, summa, term, dela upp, addition, subtraktion, differens, ökar och minskar

 

Matriser

Ma
Favorit matematik 2B (kap 3)

Behöver träna mer
Når målen
Taluppfattning talen 0 till 1000
Jag kan med stöd bygga och skriva tal.
Jag kan bygga och skriva tal med ental, tiotal och hundratal.
Jag kan dela upp talen i ental, tiotal och hundratal när det finns noll på entalens eller tiotalens plats.
Jag kan jämföra talen i talområdet 0 till 1000.
Tal i olika kulturer genom historien, talsystem
Jag kan med stöd skriva ett tal från något historiskt talsystem.
Jag kan skriva tal från något historiskt talsystem.
Jag kan skriva tal från två olika historiska talsystem.
Jag kan visa och förklara hur man i olika kulturer genom historien har använt olika föremål eller tecken för att visa ental, tiotal och hundratal.
Addition och subtraktion, talområdet 0 till 1000.
Jag kan öka och minska tal med ental.
Jag kan öka och minska tal vid tiotalsövergång.
Jag kan öka och minska tal med tiotal.
Jag kan öka och minska tal med hundratal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: