Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola till förskoleklass - överföring gruppnivå

Skapad 2020-04-21 15:37 i Förskolan Rubinen Östhammar
Förskola
Detta är ett underlag inför överlämnandet på gruppnivå. Det syftar till vad blivande skolbarn har arbetat med det senaste året på förskolan. Underlaget används vid ett planerat möte mellan förskolans och skolans lärare och dokumenteras på Unikum.

Innehåll

Beskrivning av gruppens erfarenheter inom utveckling och lärande under nuvarande läsår

 

 • Vilka områden/ämnen har undervisningen fokuserat på? 

          Vi har använt oss av Bornholmsmodellen.
          Gruppstärkande aktiviteter & lekar

          Jämställdhetsteman där vi löpande under året på olika sätt jobbat med våra sk. bollar.

          Trygghet, integritet, respekt, självkänsla och empati.

          Att kunna känna igen , identifiera sina egna och andras olika känslor.

 

 • Vilka arbetsformer har använts?
  Följt året och uppmärksammat händelser, t ex FN-dagen.
  Använt oss av närmiljön. Gått på utflykter, Solberget, Mullekojan, lekparker, Knutmasso, brandstationen. 

 

 • Vilka förmågor, intressen och vilken kunskap visar barnen tecken på att ha utvecklat i relation till undervisningen?
  Nyfikna, vetgiriga gillar när det händer något. Gillar gemensamma lekar

 

 • Tips till mottagande pedagog för att kunna möta gruppen på rätt nivå i deras utveckling.
  Ta tillvara på barnens intressen, jobba med språket. Lekar som utvecklar barnens sociala förmågor.
 •  

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: