Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De Monaco à Paris

Skapad 2020-04-21 19:18 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Grundskola F Moderna språk - språkval
Vi fortsätter vår resa och åker till Monaco och sedan vidare via Camargue, Toulouse, Foix, Bayonne, Poitiers för att återvända till Paris. Under resans gång kommer vi att arbeta med klockan och ord för fritidsaktiviteter, men vi kommer också presentera ett rum. Däremellan ska vi se en fransk film.

Innehåll

Tid: v 13-

 

Vi tränar följande förmågor:

 • Förstå talad franska och texters innehåll

 • Använda strategier för lyssnande och läsning

 • Uttrycka sig i muntlig och skriftlig interaktion.

 • Använda strategier i interaktion

 • Formulera sig i tal och skrift

 • Att bearbeta text

 • Jämföra olika områden där franska används med egna kunskaper och erfarenheter

 

Mål:

 • Att lära dig om Frankrikes geografi: Känna till något om Monaco, Foix, Toulouse, Camargue, Bayonne, Poitiers samt att kunna reflektera över liknelser och skillnader mellan Sverige och Frankrike.

 • Att lära sig ord för klockslag, fritidsaktiviteter, veckodagar, månader, årstider, möbler, kläder, kroppsdelar och mat och dryck.

 • Att kunna formulera sig i skrift och där använda de ord du har lärt dig.

 • Att kunna läsa, förstå och svara på frågor om korta texter.

 • Att kunna ord och fraser för att kunna fråga någon vad klockan är, vad man tycker om att göra, när någon fyller år, beställa på ett café.

 • Att kunna presentera ditt rum i muntlig framställning.

 • Att kunna läsa och förstå utdrag från olika broschyrer.

 • Att kunna använda prepositioner.Instruktioner:

Vi kommer att arbeta utifrån La Nouvelle Chouette A, kap 10-16.

Övningarna kommer att vara av blandad karaktär: muntliga övningar, hörövningar, korta skrivövningar, läsövningar.Examinationsuppgift:

 

 • Att kunna fråga och svar på vad klockan är, v 17

Du visar dina kunskaper i dialoger, hörövningar samt muntligt.

 

 • Att kunna veckodagarna, 16

Du visar dina kunskaper muntligt, skriftligt och i hörövning.

 

 • Att kunna ord för fritidsaktiviteter, v 16

Du visar dina kunskaper i hörövningar, muntliga övningar och i skrivuppgift där du ska presentera dig själv och din familj.

 

 • Att kunna ord och fraser för att kunna berätta och fråga om när man fyller år, månader, årstider, v 18

 

Du visar dina kunskaper i dialoger, hörövningar och på skriftligt test. 

 

Att kunna ord för möbler och prepositioner, v 19

 

Du visar dina kunskaper i hörövningar och i muntlig framställning i grupp.

 

 • Att kunna ord för kläder, v20

Du visar dina kunskaper muntligt, skriftligt och i hörövning.

 

PROV, v 21

 

 • Att kunna ord för kroppsdelar, v 22

Du visar dina kunskaper muntligt, skriftligt och i hörövning.

 

 • Att kunna ord för mat och dryck, v 23

Du visar dina kunskaper muntligt och i hörövning.

 

 • Att kunna jämföra och reflektera över skillnader och likheter länderna emellan.

 

I diskussioner under lektioner främst kopplade till vykorten som inleder varje kapitel, visar du fortlöpande att du kan göra jämförelser och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser.

 

Genom undervisningen i den här kursen ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Bedömningsfaktorer:

 • Begriplighet

 • Variation i språket

 • Fyllighet

 • Ordval

 • Uttal

 • Grammatik

Uppgifter

 • De Monaco à Paris

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Sånger och ramsor.
  M2  4-6
 • Enkel information och enkla meddelanden.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.
  M2  4-6

Matriser

M2
Moderna språk 6-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: