Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Låtar att läsa vt 2020 8C

Skapad 2020-04-21 21:29 i Förslövs skola F-9 Båstad
Planering där vi arbetar med noveller, novellens uppbyggnad och typiska drag. Vi arbetar även med gestaltningar av personer och miljö samt ordklasserna substantiv, verb och adjektiv i syfte att berika och variera skrivandet.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vad skriver dagens svenska låtskrivare om? Vilken bild av världen ger de? Hur hör det innehållet ihop med din verklighet och ditt liv? Med utgångspunkt i några stora moderna svenska låtskrivare tolkar vi låttexter.

Innehåll

 

Konkretisering av målen

 • När du läser gemensamma och egenvalda låttexter visar du att du kan läsa och återge innehållet genom korta sammanfattningar.
 • När du läser och analyserar gemensamma och egenvalda låttexter visar du att du kan resonera om textens budskap med koppling till dina egna erfarenheter och kunskaper om omvärlden.

Undervisning

 • Vi läser och lyssnar på olika låttexter.
 • Vi tränar på att sammanfatta texter.
 • Vi tränar på att resonera om budskap.
 • Vi arbetar med begrepp som hör till genren lyrik och poesi, såsom metaforer och liknelser. 

Bedömning

 • Din förmåga att läsa och förstå, sammanfatta samt resonera om budskap i låttexter och dikter. (matris)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Läsa och analysera

Läsa och analysera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Resonera om budskap utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor
Du har svårt att se textens budskap utifrån din förståelse. Du beskriver någon tanke men denna stannar endast vid ett påstående. Du gör kopplingar till dina egna erfarenheter men kopplingarna är inte utifrån textens budskap.
Du kan hitta enkla budskap. Du beskriver din tanke kring budskapet och resonerar genom att ge något exempel, visa på fördelar och nackdelar samt koppla till dina egna erfarenheter och kunskaper om omvärlden på ett enkelt sätt.
Du kan hitta budskap som går att läsa mellan raderna. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar utvecklat genom att ge några exempel, problematisera och se texten ur olika perspektiv. Du kan också göra kopplingar mellan texten och främst dina egna erfarenheter men också med din kunskap om omvärlden.
Du kan hitta budskap som är dolda. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar välutvecklat genom att ge flera träffande exempel och problematisera så att resonemanget fördjupas. Du kan göra både personliga och allmänna kopplingar mellan texten och omvärlden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: