Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri Team 7

Skapad 2020-04-21 22:35 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Trianglar, vinklar, cirklar och skala
Grundskola 7 Matematik
Nu är det dags att arbeta med geometri. Det som ingår i arbetsområdet är: vinklar, hur man använder en gradskiva, vinkelsummor samt de geometriska figurerna trianglar, fyrhörningar och cirklar. Vi kommer även beräkna omkrets och area på olika geometriska figurer och arbeta med skala.

Innehåll

Syfte

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkreta mål

 • uppskatta, mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer
 • använda gradskiva
 • räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel
 • beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar
 • mäta och räkna ut omkretsen och arean på olika geometriska figurer
 • räkna med skala

 

Begrepp

 • vinkel
 • vinkelben
 • rät vinkel
 • spetsig vinkel
 • trubbig vinkel
 • rak vinkel
 • rätvinklig triangel
 • likbent triangel
 • liksidig triangel
 • kvadrat
 • rektangel
 • parallellogram
 • romb
 • diagonal
 • omkrets
 • area
 • cirkel
 • medelpunkt
 • radie
 • diameter
 • skala
 • förminskning
 • förstorning
 • naturlig storlek

Bedömning

Det är viktigt att arbeta aktivt på varje pass eftersom bedömningar sker hela tiden i våra lärosalar. Vi kommer även ha kunskapskoll på NOMP och bedömningsuppgifter i slutet av arbetsområdet. 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå och använda de matematiska begreppen i arbetsområdet
 • förstå och använda de matematska metoderna i arbetsområdet
 • visa steg för steg hur du kommer fram till resultaten i arbetsområdets uppgifter

 

 

Matriser

Ma
Geometri Team 7

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begreppsförståelse Hur väl du använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan dem
Begrepp Vinklar Vinkelben Vinkelsumma Rät vinkel Spetsig vinkel Trubbig vinkel Rak vinkel Trianglar Rätvinklig triangel Likbent triangel Liksidig trangel Sträckor Diagonal Omkrets Cirklar Medelpunkt Radie Diameter Övriga geometriska former Kvadrat Rektangel Romb Parallellogram Skala Förminskning Förstoring Naturlig storlek
Du behöver hjälp med hur de matematiska begreppen kan användas eller beskrivas.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp inom området och du använder dem för det mesta i situationer som du känner till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp inom området och du använder dem i situationer som känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom området och du använder dem i kända och nya situationer.
KOMMUNICERA Kommunicera hur man ”tänkt”, (förklara eller visa.)
Den skriftliga redovisningen är svår att följa pga att flera steg/delmoment i lösningen saknas.
Den skriftliga redovisningen går att följa men vissa steg/delmoment i lösningen saknas. Använder det matematiska symbolspråket (t. ex. likhetstecken), men inte alltid på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Den skriftliga redovisningen går att följa, alla steg/delmoment är med. Använder korrekta matematiska ord blandat med vardagsuttryck. Använder det matematiska symbolspråket. (t.ex. likhetstecken)
Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad, samt alla steg i lösningen förklaras. Den har en bra ordning och är enkel att följa för att förstå innebörden och betydelsen av den. Använder det matematiska språket och matematiska symboler på korrekt sätt t.ex. likhetstecken, basytor, cirkel, area.
Saknar bilder som förtydligar uppgiftens innehåll.
Försöker använda bilder som förklarar uppgiftens innehåll.
Använder bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Använder tydliga och korrekta bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Arbetssätt/metoder Hur väl du använder lämpliga metoder för att göra beräkningar och dess resultat.
Du behöver hjälp med att välja och att använda fungerande matematiska metoder.
Du kan välja och att använda matematiska metoder för att göra beräkningar som passar till uppgifterna och ger resultat.
Du kan välja och använda väl fungerande matematiska metoder som passar till uppgifterna och ger gott resultat.
Du kan välja och använda korrekta och effektiva matematiska metoder som passar till uppgifterna och ger mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: