Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och Hälsa

Skapad 2020-04-22 08:10 i Tallbackens förskola Knivsta
Förskola
Medvetna barn som värnar om sig själva och vår miljö - fokus på Rörelse och Hälsa.

Innehåll

Rörelse och Hälsa

Avdelning Blå Tallbackens Förskola 

_____________________________________________________________________

 

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. Lpfö18

 

Vi vill att alla barn ska få möjlighet att:

 • vistas i olika naturmiljöer
 • uppleva fysisk aktivitet som en naturlig del av sin vardag
 • att röra sig allsidigt i många olika fysiska sammanhang 
 • känna rörelseglädje
 • tillägna sig grundläggande motoriska färdigheter  
 • delta i enkla lekar och öva på att följa dess regler 
 • att delta i lekar, dans och rörelser till musik, såväl inomhus som i utomhus miljö 
 • tillägna sig ord och begrepp kring rörelse och hälsa och få möjligheter att delta i samtal kring upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser
 • prova på att orientera sig i vår närmiljö 
 • känna till och förstå begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • uppleva och samtala om näringsriktiga måltider och hur de påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande
 • samtala och reflektera kring säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar och spel och vid natur- och utevistelser. 
 • få uppleva och reflektera kring mat som är tillagad från grunden i vårt eget förskolekök och samtala om hur socker och andra tillsatser påverkar vår hälsa

Arbetssätt/ Metod 

 • Rörelse i många olika sammanhang 
 • Spontanlekar och regellekar
 • Hinderbanor, både ute och inne
 • Musik och rörelseprogram av olika slag
 • Barnen har tillgång till olika material för lek och rörelse på eget initiativ 
 • Få prova på och delta i lagspel och aktiviteter som;  fotboll, bandy, åka skridskor, stjärtlapp, pulka 
 • Lek och rörelse i olika miljöer – inne och ute 
 • Lek och rörelse på olika underlag – skogsmiljö, naturmiljö, lekparker, plan mark, inomhus golv, snö, is, vatten, luft 
 • Utflykter till våra närmiljöer
 • Samtal och diskussioner om hälsa, kroppen och mat
 • Litteratur - barnböcker, faktaböcker
 • Inspiration från vår omvärld på olika sätt – bland annat från webben
 • Samtal med barnen kring vår hälsa och sambandet mellan mat, rörelse och en hållbar framtid för oss själva
 • Samarbete med vår kock och vårt kök
 • Prova på att odla själva

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: