Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering lekar, fysiska aktiviteter och friluftsliv för Junibackens fritidshem i Ludvika kommun

Skapad 2020-04-22 09:02 i Junibackens skola Ludvika
Grundskola F – 6 Idrott och hälsa
Fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Vi värnar om positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv som vi tror kommer att påverka eleven under uppväxtåren samt senare i livet.

Innehåll

 

 

Så här arbetar vi under vårterminen.

 

Vi använder vår idrottshall till att träna lagspel, gemensamma lekar och olika aktiviteter för individuella intressen tillsammans med dina kamrater på fritids. Vintertid åker vi skridskor, pulkaåkning och leker i snön. Varje vecka har vi utedag, då vi äter mellanmål ute. Eleverna ska ha möjlighet att leka i skog och mark, skapa en vana för friluftsliv, samt få en positiv och trygg känsla av att vistas i naturen. I samband med utevistelsen talar vi om rättigheter och skyldigheter i naturen som allemansrätten handlar om.

Vi har tillgång till Idrottshallen, pingisrum och skridskobana.

Utemiljön består av  fotbollsplan, skog, gräsytor, motorikbana m.m

 

 

 

Hur utvärderas aktiviteten tillsammans med eleverna?

- Muntlig utvärdering med eleverna och även mellan oss vuxna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: