Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8. Kemi - Miljöhot

Skapad 2020-04-22 10:04 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 8 Kemi
I denna världen finns många hot mot planeten och de levande organismerna. I denna kurs kommer du lära dig mer om olika miljöhot; orsaken till dem, vilka konsekvenser de får och hur problemen kan lösas.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

Konkretiserade mål

I denna kemikurs arbetar vi ämnesövergripande med svenskan. Du ska källkritiskt använda olika källor och ta reda på fakta inom miljö.Du kommer att välja/tilldelas ett avgränsat område (t.ex. försurning), där du ska beskriva orsak till problemet, konsekvenser samt fundera på framtida lösningar som kan bidra till en hållbar utveckling. Du ska beskriva detta ur tre perspektiv: individ, samhälle & miljö och globalt.Du kommer att skriva en faktauppsats och redovisa muntligt med en presentation. 

Undervisningen

 • Kort baskurs i kemi (och svenska)
 • Skriftligt arbete - Faktauppsats
 • Redovisningar inför gruppen

Bedömning

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Åk 8. Kemi - Miljöhot 2020

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakällor
-söka/granska information
Du kan söka fakta med naturvetenskapligt innehåll och du använder två olika källor.
Kan söka fakta med naturvetenskapligt innehåll som är relevant för uppgiften och du använder två eller flera olika källor.
Kan söka fakta med naturvetenskapligt innehåll som har hög relevans för uppgiften och du använder två eller flera olika källor.
Faktakällor
-söka/granska information
Du kan granska någon aspekt (vem, var, när, hur, varför) av olika källors trovärdighet och relevans.
Du kan granska flera aspekter (vem, var, när, hur, varför) av olika källors trovärdighet och relevans.
Du kan granska alla aspekter (vem, var, när, hur, varför) av olika källors trovärdighet och relevans.
Faktakällor
-söka/granska information
Du ger ett rimligt omdöme om varje källas trovärdighet och relevans.
Du ger ett rimligt omdöme om varje källas trovärdighet och relevans, med motivering.
Du ger ett rimligt omdöme om varje källas trovärdighet och relevans, med utvecklad motivering.
Begrepp
-beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper
Begrepp
-beskriva/förklara
Du använder vardagligt språk och du har med några naturvetenskapliga begrepp.
Du använder vardagligt språk och du använder även naturvetenskapliga begrepp på ett sätt som visar att du förstår vad de flesta orden betyder.
Du använder naturvetenskapliga ord och begrepp på ett sätt som visar att du förstår vad orden betyder.
Resonemang
-resonemang ur perspektiven: individ, samhälle och globalt
Du beskriver orsakerna till ditt miljöhot ur tre perspektiv (individ, samhälle och globalt) Du beskriver konsekvenserna av ditt miljöhot ur tre perspektiv Du beskriver lösningar på ditt miljöhot ur tre perspektiv och resonerar oftast i ett led.
Du beskriver orsakerna till ditt miljöhot ur tre perspektiv (individ, samhälle och globalt) Du beskriver konsekvenserna av ditt miljöhot ur tre perspektiv Du beskriver lösningar på ditt miljöhot ur tre perspektiv och resonerar oftast i en - två led.
Du beskriver orsakerna till ditt miljöhot ur tre perspektiv (individ, samhälle och globalt) Du beskriver konsekvenserna av ditt miljöhot ur tre perspektiv Du beskriver lösningar på ditt miljöhot ur tre perspektiv och resonerar oftast i två - flera led.
Kunskap
-ta ställning
Du berättar vad du tänker om ditt miljöhot och kan förklara varför på ett kortfattat sätt
Du berättar vad du tänker om ditt miljöhot och kan förklara varför på ett utvecklat sätt
Du berättar vad du tänker om ditt miljöhot och kan förklara varför på ett välutvecklat sätt
Redovisning - kunskap
-förmedla
Du kan i huvudsak använda dina kunskaper för att skapa en enkel faktatext och presentation med med viss anpassning till syfte och målgrupp. När du redovisar använder du manus
Du kan relativt väl använda dina kunskaper för att skapa utvecklad faktatext och presentation med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. När du redovisar berättar du en del med hjälp av manus och en del fritt utan manus.
Du kan använda dina kunskaper för att skapa välutvecklade faktatext och presentation med god anpassning till syfte och målgrupp. När du redovisar berättar du i stort sett helt fritt från manus.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: