Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2020-04-22 10:23 i Magra skola Alingsås
Medeltiden
Grundskola 4 – 6 Historia
Medeltiden beskrivs ofta som mörk och lite spännande i böckerna. Det fanns tappra riddare, kungar, drottningar, adelsmän och bönder. Medeltiden var en orolig tid med både krig och död och det var därför riddarna var så viktiga. I arbetet med medeltiden kommer du att få lära dig om hur Sverige blev ett kungarike med kloster, kyrkor, slott och städer. Vi kommer att lära oss om hur människorna levde på medeltiden. Vi kommer även att bekanta oss med mäktiga och starka personer och även några hemska händelser som hände på medeltiden. Välkommen till medeltiden - riddarnas tid! .

Innehåll

Genomförande

Vi kommer att arbeta på följande sätt:
 • se undervisningsfilmer om medeltiden
 • skapa karaktärer och händelser via en storyline
 • grupp/klassdiskussioner

Du ska kunna:

 • vilka förändringar som skedde i Sverige under den här tiden
 • förklara kyrkan och prästernas roll under medeltiden
 • berätta om digerdöden
 • några städer under medeltiden
 • hur Sverige styrdes under medeltiden
 • hur vardagslivet var för människor under medeltiden
 • känna till varför  några personer som  t ex. Birger Jarl, Heliga Birgitta, Magnus Ladulås, drottning Margareta m.fl var viktiga under den här tidsepoken.  
 • begrepp som är kopplade till den här tidsperioden som t.ex. kloster, borgare, bönder, präster, adel, helgon, rike, uppror, de fyra stånden, synd, botgöring, reformera,

Bedömning

 

  Uppgifter

  • Digerdöden.

  • Digerdöden.

  • Birger Jarl

  • Birger Jarl

  • Den heliga Birgitta

  • Den heliga Birgitta.

  Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
   Hi
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
   Hi
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
   Hi
  • Centralt innehåll
  • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
   Hi  4-6
  • De nordiska staternas bildande.
   Hi  4-6
  • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
   Hi  4-6
  • Den svenska statens framväxt och organisation.
   Hi  4-6
  • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
   Hi  4-6
  • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
   Hi  4-6
  • Kunskapskrav
  • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
   Hi  E 6
  • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
   Hi  E 6
  • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
   Hi  E 6
  • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
   Hi  E 6
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: