Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Essä övervakning

Skapad 2020-04-22 10:24 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Samhällskunskap
Samarbete Samhällskunskap 2 och svenska

Innehåll

Samhällskriterierna bedöms i matrisen ej svenska.

Matriser

Sam
Essä övervakning

F
E
Delvis C
C
Delvis A
A
Analys och diskussion
kriterium 3-5
Essän analyserar övervakningssamhällets former och använder med viss säkerhet begrepp och teorier. Översiktliga kopplingar till politik, ekonomi eller det sociala samhället görs med enkla argument/ståndpunkter eller reflexioner.
Essän analyserar övervakningssamhällets former och använder med viss säkerhet begrepp och teorier. Välgrundade kopplingar till politik, ekonomi eller det sociala samhället görs med välgrundade argument/ståndpunkter eller reflexioner.
Essän analyserar övervakningssamhällets former och använder med säkerhet begrepp och teorier. Utförliga och nyanserade kopplingar till politik, ekonomi eller det sociala samhället görs med välgrundade argument/ståndpunkter eller reflexioner.
Källor och presentation
Kriterium 6-7
Information och källorna som används till essän har med viss säkerhet valts ut och har adekvata källhänvisningar. Essän är med viss säkerhet strukturerad på ett genremässigt sätt.
Information och källorna som används till essän har med viss säkerhet valts ut och har adekvata källhänvisningar och är formulerad självständigt i förhållande till källorna. Strukturen är med viss säkerhet gjord på ett genremässigt sätt.
Information och källorna som används till essän har med säkerhet valts ut och har adekvata källhänvisningar och är formulerad självständigt i förhållande till källorna. Strukturen är med säkerhet gjord på ett genremässigt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: