Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lösningar och blandningar

Skapad 2020-04-23 09:04 i Eldsbergaskolan Halmstad
Vi arbetar med området lösningar och blandningar där du bl a kommer att få lära dig skillnaden på en lösning och en blandning.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Inom området lösningar och blandningar kommer vi arbeta med följande begrepp: lösning, mättad lösning, blandning, löslighet, atomer och molekyler. Vi kommer att använda oss av böcker och filmer, diskussioner och laborationer för att förtydliga dessa begrepp.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

När temat är avslutat ska du:

- kunna redogöra för vad blandningar och lösningar är och vad    skillnaden mellan dem är

- kunna berätta något om lösligt/olösligt

- veta vad ett lösningsmedel är

- kunna några begrepp inom arbetsområdet

- skriva en laborationsrapport med hypotes,resultat och slutsats

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Undervisning (arbetsformer och lärande)

I undervisningen kommer du/vi att få:

- Få undervisning om begrepp inom området.

- Arbeta med faktatexter och frågor enskilt och i grupp. 

- Genomföra experiment och dra slutsatser av dessa.

- Diskutera begrepp och laborationsresultat i grupp.

- Du kommer att få texter att läsa på inför kommande lektioner.

 

Bedömningar

Läraren kommer att bedöma din förmåga att:

- skriva laborationsrapporter och dra slutsatser

- samarbeta med andra

- tillgodogöra dig en text

- använda dig av begreppen inom arbetsområdet

- laborera med säkerhet

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi åk 4-6, Lgr 11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ämnet.
 • Ke  4-6
Du samtalar om enkla frågor på ett sätt som: till viss del för diskussionen framåt.
Du samtalar om enkla frågor på ett sätt som: för diskussionen framåt.
Du samtalar om enkla frågor på ett sätt som: för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
 • Ke  4-6
Du har ett: visst kritiskt tänkande kring egna resultat, andras argument och olika informationskällor.
Du har ett: relativt gott kritiskt tänkande kring egna resultat, andras argument och olika informationskällor
Du har ett: gott kritiskt tänkande kring egna resultat, andras argument och olika informationskällor

Laborationer och undersökningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra systematiska undersökningar i ämnet
 • Ke  4-6
Du genomför undersökningar utifrån en planering och bidrar till att formulera förslag till enkla frågeställningar och förbättringar
Du genomför undersökningar utifrån en planering och formulerar förslag till enkla frågeställningar och förbättringar
Du genomför undersökningar utifrån en planering och formulerar enkla frågeställningar och förbättringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
 • Ke  E 6
Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Ke  4-6
Du gör enkla dokumentationer.
Du gör utvecklade dokumentationer.
Du gör välutvecklade dokumentationer.
Använda begrepp, modeller och teorier inom ämnet för att beskriva och förklara samband.
 • Ke  4-6
 • Ke  E 6
Du har grundläggande kunskaper om samband inom ämnet. Du visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av ämnets begrepp
Du har goda kunskaper inom ämnet. Du visar det genom att förklara och visa på enkla samband, med relativt god användning av ämnets begrepp
Du har mycket goda kunskaper inom ämnet. Du visar det genom att förklara och visa på enkla samband och något gemensamt drag, med god användning av ämnets begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: